Hugg fångsvirket nu

8 februari 2007 Hela södra Sverige arbetar nu med att begränsa angreppen av granbarkborar. Vid sidan av "Sök och plock" framstår feromon- och insekticidbehandlat fångstvirke som den främsta mot åtgärden. Nu är det hög tid att förbereda fångstvirket.

Senast i april måste det vara klart att betas med feromoner och insekticider. Så här gör du:

1. Fångstvirket placeras i anslutning till tidigare angripen skog. Det får inte finnas risk att avrinningsvatten från fångstplatsen hamnar i ett vattendrag. Undvik också naturbetesmarker och ängar. Räkna med en fångstvirkeshög per 10 m3sk insektsskadat virke 2006.

2. Lägg upp virket i en klassisk ”res”, minst 10 meter från en frisk gran. Använd färskt virke, utan angrepp. Vänd spetsen mot söder. Lägg gärna nedersta stocken på en sten eller stubbe.

3. Anmäl ”resens” läge till Skogsstyrelsen innan den behandlas. Skogsstyrelsen meddelar aktuell kommun. Avvakta beslut, kommunen är tillsynsmyndighet och har rätt att förbjuda metoden.

4. Förse fångstvirket med feromon och bespruta virket innan svärmningen börjar (Temperatur > 18 grader, oftast i april-maj). Häng en feromonpåse i skuggan på insidan av ”V:et” som resen bildar. Och bespruta alla bark, även på stockarnas undersida. Insekticidbehandling kräver särskild behörighet och ska utföras i torrt väder.. Skogsstyrelsen kommer att erbjuda utbildning för att nå så kallad 2L-behörighet.

5. Om sommaren blir varm kan barkborrarna svärma om. Då krävs en upprepad behandling i början av juli. Håll dig uppdaterad om läget

6. Virket bör ligga kvar i skogen hela sommaren. Därefter kan det användas som brännved eller lämnas som naturvård eftersom giftet bryts ned med tiden.

Källa och läs mer i: Skogseko, Storm-07, Skogsstyrelsen.
Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb