Hotet från barkborrarna ökar

11 mars 2008 Mellan 1,5 och 3 miljoner kubikmeter virke har skadats i vinterns stormar. Nu väntar mycket arbete för skogsägarna för att rädda skogarna.

Skogsbruket står inför en stor utmaning. Trots att volymen är mycket mindre än efter stormarna Per och Gudrun så kommer det att bli svårt att hinna upparbeta de vindfällda träden i tid. Virket ligger nämligen utspritt i landskapet och markerna är mycket blöta efter den milda och regniga vintern.

— Om vi ska rädda skogen måste alla markägare vara mycket aktiva och i ett tidigt skede själva upparbeta sina vindfällen eller kontakta sin virkesköpare, säger Johanna From, enhetschef på Skogsstyrelsen och ansvarig för
Skogsstyrelsens projekt Insektsbekämpning 2008.

Senast den första juli måste virket vara ute ur skogen.

— Om vindfällena inte tas om hand kan vi med stor sannolikhet räkna med omfattande insektsangrepp med ekonomiska förluster som följd, fortsätter Johanna From.’

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb