Höstexkursion med högt till tak

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bengt Ek med politikerna Eskil Erlandsson, Birger Lahti, Isak From, Lars Tysklind, Jonas Gjörtler och Runar Filper.
Klyfta? Riksdagspolitikerna i panelen var förvånansvärt ense, men åhörarna tyckte ofta annorlunda. På årets Höstexkursion diskuterades viltförvaltning, nyckelbiotoper och många andra heta skogsfrågor.

Diskussionerna flödade på årets Höstexkursion som Föreningen Skogen arrangerades tillsammans med Svenska Kyrkan. Politikerpanelen tyckte dock inte alltid som Höstexkursionens 150 deltagare som kunde rösta digitalt.

Annons
Annons

Skogsägare Ola Andersson hade dock rest dit från Nybro för att få berätta sin historia.

– Vi har förfärliga betesskador. Lyckligtvis är vi lokalt i viltförvaltningen helt överens med de fantastiska jägarna som har lyckats minska älgstammen med en tredjedel. Och vi är överens om att den behövs minskas med ytterligare en tredjedel. Men nu vill Svenska Jägareförbundet centralt stoppa oss. Vi vet inte vad vi ska göra. Hjälp oss! vädjade han.

Just viltförvaltningen är en fråga som engagerar. Men några drastiska förändringar föreslogs inte från något politiskt håll.  En utbredd uppfattning – inte minst bland Sverigedemokraterna – är dock att besluten ska tas regionalt.  Samverkansgrupper är ordet för året.

Socialdemokraternas Isak From manade till politiskt engagemang.

– Markägare – engagera er politiskt. ”Jag vill också sitta i viltförvaltningen” är inget som vi får höra alltför ofta, sa han.

Ett annat hett ämne är den landsomfattande nyckelbiotopsinventering som ska göras enligt regeringen. Här var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet positiva till skillnad mot övriga partier.

Stina Bergström, Miljöpartiet, framhöll att hon är särskilt stolt över den planerade inventeringen liksom att Skogsstyrelsen får ett bidrag till rådgivning om hyggesfritt skogsbruk.

Birger Lahti (V) reserverade sig dock för att inventeringsmetoden ”måste vara rättssäker”.

– Om över 50 procent av skogarna klassas som nyckelbiotoper kanske man ska se över begreppet, sa han och fick en spontan applåd – och medhåll av Moderaterna.

Vid den här exkursionen introducerades möjlighet för publiken att – via sina smartphones – tycka till i en rad frågor som ställdes av politiska moderatorn Bengt Ek, till vardags vd i Föreningen Skogen.

Och ibland skilde sig ”folkets” röst en hel del från politikernas.  20 procent av de röstande deltagarna tyckte exempelvis att man ska sätta ett produktionsmål i skogsbruket. Eller mer exakt: ange ett numerärt mål för hur mycket som ska avverkas. Det tyckte ingen av politikerna.

Alla politiker förespråkade ”frihet under ansvar”.  Moderaternas Jonas Gjörtler ansåg att äganderätten i Sverige urholkas och man har fått en slagsida till fördel för miljörörelsen gentemot med skogsbruket.

På moderatorns fråga om vi ska ha en friare skogspolitik efter finsk modell, där det bland annat saknas ransoneringsregler i skogsbruket, tyckte ingen av politikerna att vi behövde gå så långt ”eftersom nuvarande modell som helhet fungerar”. Men hela 50 procent av publiken sa ja till det.

Malin Sahlin från Naturskyddsföreningen passade på att ställa frågor och reda ut några missförstånd.

Hon tycker att det överdrivs hur föreningen överklagar avverkningsbeslut.

– När det gäller just fattade beslut om avverkning så har vi bara överklagat två gånger och då i fjällnära skog.

Hon frågade också politikerpanelen hur de ställer sig till att de 16 nationella miljökvalitetsmålen inte kommer att nås enligt planen, det vill säga till år 2020.

– Skogsbruket blir hela tiden bättre, framhöll Isak From från Socialdemokraterna.

– Vissa av målen kommer aldrig att nås. I så fall får vi sluta helt med skogsbruk i norr under en femtioårsperiod,  sa Vänsterpartiets Birger Lahti.

Fotnot: Den politiska panelens uppsättning varierade något under dagarna men följande politiker deltog: Centerpartiets Eskil Erlandsson, Kristdemokraternas Magnus Oscarsson, Moderaternas Jonas Gjörtler, Liberalernas Lars Tysklind, Sverigedemokraternas Runar Filper, Socialdemokraternas Isak From, Vänsterpartiets Birger Lahti, Miljöpartiets Stina Bergström

 

I SKOGEN 10/2017 kan du läsa mer om Föreningen Skogens Höstexkursion som i år arrangerades i samarbete med Prästlönetillgångarna i Svenska Kyrkan.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons