Hopp inför det nya året

1 januari 2009 Medan vi tuggar i oss lunchlådan, dagens rätt eller rent av resterna av julmaten kan vi fundera på de här siffrorna.

I år ökade antalet hungriga i världen med 40 miljoner. Och finanskrisen hotar att leda till att de totalt blir fler än en miljard nästa år. En annan dyster sanning är att jordens skogar minskar med 20 000 hektar netto varje dag, enligt FAOs siffror. Förfärande statistik.

Men det finns en annan sida av saken också. Under början av 2000-talet ökade arealen skog i 57 länder. I delar av Asien och i Europa breder skogarna ut sig allt mer. Den ekonomiska utvecklingen i ”motorekonomierna” Kina och Indien skapar förutsättningar för mer uthålligt skogsbruk. Många länder jorden över tar tag i sin skogspolitik, reviderar lagstiftningen och stärker sina skogliga institutioner. Den internationella handeln med industrivirke ökar snabbt och sätter ett värde på den välskötta skogen. Och trots ökande behov kan världens skogar och plantager gott och väl försörja oss människor med virke, både för husbehov och till industrivaror — om skogarna sköts vettigt.

Hälften av dem som lever på mindre än två dollar om dagen får en viktig del av sitt uppehälle från skogen. De är en miljard människor som hämtar mat, ved, byggmaterial och mediciner ur skogen. Och kontanta medel: Bara i Indien finns cirka 18 miljoner kvinnliga ”headloaders” som samlar ved och säljer. I många afrikanska länder utgör andra skogsprodukter än virke mer än 30 procent av familjeinkomsten på landsbygden. Före skolstart ökar insamlingen av frukt och andra produkter i de afrikanska skogarna: Då är det nämligen dags att betala terminsavgiften för barnens skolgång.

Inför nyåret brukar vi här hemma odla våra lokala förväntningar på skogen; stigande priser, sjunkande priser, sysselsättning, jaktlycka eller gemenskap med barnen. Till det kan vi lägga hoppet om att skogen ska stoppa svälten hos ännu mer människor jorden runt.

För att det ska bli så behöver skogssektorn i den rika världen avlägga nyårslöften. Det finns nämligen väldigt mycket vi kan bidra med. Inte minst från Sverige. Vi har internationellt ett anseende som ett framsynt skogsland. Vi har internationell spetskompetens på många områden, som skogspolitik, industri, inventering, planering och certifiering. Mycket av den kunskapen kan vi dela med oss av. Samtidigt som skogssektorn har mycket att ge har vi ett eget intresse av att exportera produkter från ett uthålligt skogsbruk. Och produkter för ett uthålligt skogsbruk. Det finns också svenska motiv för att etablera socialt fungerande odlingar utomlands, att få till en fungerande och rättvis handel, att köpa ansvarsfullt odlat virke och att sälja kvalificerad skoglig kunskap. Vi har mycket att ge för bättre skogar och mycket att få från dem. Det ger hopp inför framtiden.

Gott nytt år önskar vi på redaktionen!

Bengt Ek, chefredaktör
och ansvarig utgivare

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb