”Homestyla” innan du säljer

6 december 2006 Fastighetspriserna har nått rekordhöjder. Så det är kanske dags att sälja din skog? Eller hög tid för generationsskiftet? Per Josefsson, fastighetsmäklare vid Areal i Jönköping, ger åtta tips till skogsägare som ska göra sig av med skogen.

”Homestyla” innan du säljer

Ta seriös hjälp
Seriösa jord- och skogsmäklare kan branschen och de specifika förutsättningarna för jord och skog. Begär referenser! Det förekommer ibland att ”vanliga mäklare” försöker slå sig in på marknaden. Men för den som inte är insatt är det lätt att missa de självklara lösningarna.
Även om mäklaren är kunnig är det en fördel om du också kan skaffa dig en egen bild av marknadsläget och förutsättningarna.

Utred alla oklarheter
Oklara arrenden, jakträtter, stödrätt och andra nyttjanderätter kan avskräcka intresserade köpare. Se till att fastighetsgränserna är röjda och syns tydligt, det underlättar för köparna att bilda sig en egen uppfattning.

Skaffa en färsk skogsbruksplan
Nya skogsbruksplaner ger ett bra intryck och är förhoppningsvis så rättvisande som möjligt. Vissa säljare ser en ny skogsbruksplan som en onödig kostnad och väljer att bara uppdatera en gammal plan. Tänk om volymen i din gamla plan faktiskt är underskat-tad! Det är inte ovanligt.

Homestyla gården
Hyperpopulärt vid bostadsförsäljningar men det är även gångbart på jord- och skogsbruk. Städa bort gammalt skrot och skräp från gården. Det gör ett bättre intryck på köparna. Rätt tidpunkt för försäljningen är också viktig. Boendemiljön visar sig oftast från sin bästa sida under vår eller tidig höst.

Analysera skattekonsekvenserna
Många lever i tron att allt går bort i skatt. Så är inte fallet. Är det fråga om arv eller gåva bör du också tänka på vilka skatteeffekter det får för mottagaren. Både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt kan påverkas. Det är inte säkert att gåva eller arv alltid är förmånligast, trots att arvs- och gåvoskatter är avskaffade. Ibland kan det vara mer lönsamt att istället sälja fastigheten inom familjen.

Var ärlig och seriös
Som säljare kan du bli ersättningsskyldig om du har gjort en klart uttalad och specificerad utfästelse om fastighetens skick. Oftast handlar det om bostadens skick. Du löper däremot ingen risk att bli ersättningsskyldig om skogsbruksplanen överskattar virkesförrådet. Skogsbruksplanen är ett stöd för köparen som ändå måste skaffa sig en egen uppfattning om skogstillståndet. Att sjunga fastighetens lov i allmänna och generella ordalag är ingen fara. Var bara seriös och ärlig.

Du väljer köpare
Det är du som beslutar vem som får köpa fastigheten, inte mäklaren eller någon annan. Fri prövningsrätt är standard. Du behöver inte sälja till den som har lämnat det högsta budet och är heller inte bunden av att sälja till pris som har angetts i annonser eller på andra sätt. Det är endast ett underskrivet köpekontrakt som är bindande för bägge parter.
När det gäller budgivning är du inte bunden av några överenskommelser. Du kan när som helst ändra formerna eller helt avbryta budgivningen. Tänk också på att en intresserad köpare som lämnar ett anbud inte är juridiskt bunden att stå kvar vid budet. Inte ens om det är skriftligt. Du och köparen kom-mer överens om när köparen får tillträde till fastigheten. Normalt sker det inom en till tre månader efter kontraktstecknandet.

Mäklaren ska vara opartisk
Mäklaren ska vara en opartisk länk mellan säljare och köpare. Mäklaren ska hjälpa båda parter, inte vara ombud för någon. Mäklaren är skyldig att vidarebefordra alla bud till säljaren trots att de inte inkommit på rätt sätt. Därefter är det upp till säjaren att bestämma om budet skall beaktas. Mäklaren har inte någon skyldighet att ge en spekulant möjlighet att bjuda över en annan. Trots det ligger det i mäklarens intresse att få ut ett så högt pris som möjligt för fastigheten.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb