Holmens skog i brand

2 juni 2008 Branden i Hälsingland är fortfarande inte under kontroll. Sju helikoptrar deltar i släckningsarbetet som kan bli den värsta i Holmens historia.

Bränderna startades i fredags och lyckades sedan släckas. Vinden gjorde dock att branden blommade upp igen under lördagseftermiddagen, rapporterar SR Gävleborg.

Virkesvärden som förlorats är relativt små, uppger Holmen. Det är främst kalhyggen och ungskog som berörs. Virket i de begränsade arealer vuxen skog som brunnit kan avverkas och tas om hand som biobränslen.

Övriga brända marker kommer att återbeskogas på normalt sätt. Enligt den skogscertifiering Holmen tillämpar ska dessutom en viss areal årligen brännas.

Bränderna påverkar inte Holmens avverkningsplanering. Sammantaget bedöms kostnaderna inte vara väsentliga.
Holmen har ett bra planeringslager av virke. Leveranser till industrin påverkas därmed inte av begränsningarna i avverkningsarbetet.

Det har spekulerats i om bränderna startades av skogsmaskiner men orsaken är inte klarlagd.
Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb