Holmen storinvesterar i mer vindkraft

27 mars Holmen miljardinvesterar i mer vindkraft på egen mark i Skellefteå kommun.

Holmen storinvesterar i mer vindkraft
Genrebild: Le Carlsson.,SKOGENbild.

Det är i Blisteruddens vindkraftspark som kapaciteten ska byggas ut till en kostnad av  1,5 miljarder kronor. Investeringen innebär enligt ett pressmeddelande att Holmen ökar sin produktion av vatten- och vindkraft med 20 procent.

Produktionen av de bägge energislagen står idag gemensamt för 360 gigawattimmar. Med investeringen ökar den till drygt två terrawattimmar.

Blisteruddens vindkraftverk omfattar 14 vindkraftverk som planerar att tas i bruk under 2026.

– För Holmen är utveckling av vindkraft i egen regi ett naturligt komplement till vår vattenkraft samtidigt som det skapar ett mervärde från vårt skogsägande. Genom att kombinera skogsbruk och elproduktion på våra marker bidrar vi också till den nödvändiga energiomställningen i samhället, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef.

Holmen har idag vindkraftsparker i Varsvik utanför Norrtälje och i Blåbärsliden utanför Skellefteå.

Utöver dessa har skogsbolaget ett 30-tal projekt som enligt dem befinner sig i olika faser, från fördjupad analys till hantering av tillståndsansökan. Näst på tur är Stormyrbergets vindkraftspark i Örnsköldsviks kommun, ett projekt som drivs tillsammans med Vattenfall. Investeringsbeslut är tänkt att tas under 2025.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb