Höjda virkespriser hos Sveaskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Sveaskog.
Sveaskog höjer priserna på timmer och massaved. Stor efterfrågan på såväl trävaror som papper och massa gör att man vill motivera till hög aktivitet i skogsbruket.
Sågverken och den övriga skogsindustrin har stort behov av råvara. Virkespriserna höjs nu, i varierande grad, över hela landet.
– Våra kunder i norr går som tåget och Sveaskogs leveranser är mycket efterfrågade. Det innebär att Sveaskog även fortsättningsvis, och med god marginal, kan erbjuda de högsta prislistorna till privata skogsägare i norra Sverige, säger Anette Waara, chef för marknadsområde Nord, i ett pressmeddelande.
– Prishöjningen bidrar till att fortsätta förbättra lönsamheten i skogsbruket, för såväl små som stora skogsägare, och motiverar till hög aktivitet i skogen med både föryngringsavverkning och gallring, säger Roger Johansson, marknadschef för Sveaskogs marknadsområde Syd.
 

Så höjs priserna: I Norr- och Västerbotten höjs inköpspriset på timmer med 30 kr/m3fub och i södra Norrland och Mellansverige med 25 – 40 kr/m3to. I Götaland är höjningen 30 kr/m3fub. Massavedspriset på barr, gran (där det sorteras ut) och löv höjs med 20 – 40 kr/m3fub beroende på sortiment och geografi.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons