Höjda virkespriser bromsar trallbyggande

30 maj 2022 Prisökningar på virke med 60 procent gör att svensken drar ned på hemmasnickrandet. Inte ens trallsäsongen förmår vända nedgången, enligt Danske Banks senaste rapport.

Höjda virkespriser bromsar trallbyggande

Nedgången står i bjärt kontrast till det rekordstora intresset för hemmabyggande under pandemin.

”Nu prioriterar man annat samtidigt som det kanske blivit för dyrt i en tid då övriga priser, räntor och osäkerhet ökar. Vi ser en kraftigt minskad efterfrågan på exempelvis tryckimpregnerade trävaror och prissänkningar mitt under högsäsong. Det har nog aldrig hänt förut”, säger Johan Freij, chef för affärsområde skog och lantbruk hos Danske Bank, i en presskommentar.

Även proffsmarknaden bromsar in på grund av färre nystartade byggprojekt. Trenden följer ett internationellt mönster.

I rapporten görs också en analys av det ekonomiska läget för skogsbruket –  och där talar man  om en kostnadsexplosion. Den blir extra kännbar eftersom det svenska skogsbruket inte lyckats trimma sina kostnader de senaste tio åren, menar man. De tekniskprång som gjorts historiskt har uteblivit under perioden, enligt rapporten.

”Avverkningskostnaderna har därför ökat med 16 procent under de senaste tio åren. Detta är dock ingenting jämfört med de senaste tolv månadernas kostnadsexplosion på 19 procent. Virkestransporterna är ännu värre med en uppgång på 24 procent Detta riskerar äta upp effekten av höjda virkespriser till skogsägarna”, skriver Danske Bank i rapporten Skog & Ekonomi.

När det gäller råd till skogsägare så reserverar sig banken för en svåranalyserad omvärld på grund av extrema händelser. Men budskapet blir ändå att man tror på höjda virkespriser både för timmer och massaved.

”Utbudet är inte tillräckligt och det finns en stor betalningsförmåga hos industrin. Men världsläget kan svänga snabbt och för den som fattar beslut om avverkning så rekommenderas att försöka få kompensation för ökade avverkningskostnader i prisförhandlingarna”, säger Johan Freij som också är författare till rapporten .

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb