Högstubbar gör binytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Högstubbar, eller stående döda träd, som lämnas kvar vid avverkning gör stor naturvårdsnytta. De blir bostäder åt vildbin.

Bin behövs i skogen - de är viktiga för att pollinera växter som blåbär, lingon och hallon.
Men bin bosätter sig inte var som helst. Skogforsk har tidigare visat att bin, liksom andra gaddsteklar, väljer bort låga stubbar och död ved som ligger på marken. De bosätter sig bara i flera meter höga stubbar och stående döda träd.
Skogforsks senaste studie visar att detta får konsekvenser för antalet bin i ungskogen. När det finns färre platser att bo på, blir bina helt enkelt färre.

Annons
Annons

En annan viktig slutsats från studien är att blomrika kanter längs skogsbilvägarna också gynnar skogslevande vildbin.

Publicerad:
 • Emil blev mästare i skotarkörning

  Emil Sundberg 17 år från Vårgårda vann skol-SM i skotarkörning.
 • Annons
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons