Högstubbar gör binytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Högstubbar, eller stående döda träd, som lämnas kvar vid avverkning gör stor naturvårdsnytta. De blir bostäder åt vildbin.

Bin behövs i skogen - de är viktiga för att pollinera växter som blåbär, lingon och hallon.
Men bin bosätter sig inte var som helst. Skogforsk har tidigare visat att bin, liksom andra gaddsteklar, väljer bort låga stubbar och död ved som ligger på marken. De bosätter sig bara i flera meter höga stubbar och stående döda träd.
Skogforsks senaste studie visar att detta får konsekvenser för antalet bin i ungskogen. När det finns färre platser att bo på, blir bina helt enkelt färre.

Annons
Annons

En annan viktig slutsats från studien är att blomrika kanter längs skogsbilvägarna också gynnar skogslevande vildbin.

Publicerad:
 • Skogspris till Kerstin Ekman

  Författaren Kerstin Ekman har utsetts av Föreningen Skogen till årets mottagare av Greve Carl Bernadottes skogspris. ”Hennes författarskap ger ovärderlig inspiration till vårdandet av skogens kulturella, sociala, andliga och biologiska värden”, säger föreningens generalsekreterare Bengt Ek.
 • Annons
 • Belönas för uppsving för trähusbyggande

  Utvecklingen av korslimmat massivträ har gett byggandet av höga trähus ett uppsving världen över. Nu belönas Gerhard Schickhofer från Österrike, som drivit på utvecklingen, med Marcus Wallenbergpriset 2019.
 • Färre skador på fornlämningar

  Utbildning har gjort att skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk minskar kraftigt.
 • Annons
 • Tusentals bihotell i Södras skogar

  Kategorier: naturvård, Skogsvård, Södra
  För att öka mångfalden i naturen placerar Södra ut 5 500 bihotell i medlemmarnas skogar och trädgårdar. Hotellen riktar sig till målgruppen solitärbin och Södra hoppas på gäster redan i vår.
 • ”Tusen klassrum i skogen”.

  I dag på den Internationella skogsdagen uppmärksammar FN-organet Svenska FAO-kommittén bland annat  Skogen i Skolans verksamhet med tusen klassrum i de svenska skogarna.
 • Annons