Högsta domstolen prövar nyckelbiotopsregistrering

26 maj Skogsstyrelsens fortsätter att söka vägledning i domstol. Nu är det registrering av nyckelbiotoper som har vandrat hela vägen upp i Högsta domstolen.

Högsta domstolen prövar nyckelbiotopsregistrering
Foto: Louise Elm, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att de valt att överklaga till högsta instans för att få klarhet i det rättsliga läget för den här typen av registreringar

Och nyligen gavs besked av Högsta förvaltningsdomstolen där de beviljar prövningstillstånd i ett av totalt åtta överklagade ärenden gällande just Skogsstyrelsens nyckelbiotopsregistreringar.

I sitt beslut om prövningstillstånd skriver domstolen: ”Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas.”

Flera domstolar har tidigare konstaterat att Skogsstyrelsen saknat tillräckligt tydligt rättsligt stöd för registrering av nyckelbiotoper. Den slutsatsen dras exempelvis av kammarrätterna i Göteborg och Jönköping.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb