Högre virkesvärde med kvalitetssäkrat maskinlag

14 augusti 2023 Skogsmaskinlag som låtit kvalitetssäkra sig skapar högre virkesvärden, visar ett examensarbete från SLU.

Högre virkesvärde med kvalitetssäkrat maskinlag
Genrebild, skördare.

Det är Oskar Engström, jägmästarlinjen på SLU i Umeå, som i sitt examensarbete jämfört virke från maskinlag som kvalitetssäkrats via Biometria, med virke från icke kvalitetssäkrade maskinlag.

Studien utfördes vid mätningsstationer vid tre utvalda sågverk i norra, mellersta och södra Sverige. Flera analyser av kvalitet och noggrannhet hos maskinlagen gjordes.  Man tittade på andel vrakade stockar samt fördelning av olika sortiment som timmer, massaved och bränsleved samt virkesvärde. Även på hur väl maskinlagens apteringar stämde överens med de längder som sågverken beställt. Exempelvis jämfördes i vilken utsträckning övermål (kapning över den avsedda längden) förekom.

Och kvalitetssäkring lönar sig, enligt examensarbetet.

”För Syd- och Mellansverige gav de kvalitetssäkrade maskinlagen 2,5 procent högre virkesvärde och även kortare övermål” skriver Biometria i ett pressmeddelande.

Enligt dem innebär varje procent ökat virkesvärde vid en slutavverkning flera hundra tusen kronor per år för en skördare. 

I norra Sverige genererade de kvalitetssäkrade maskinlagen 0,9 procent högre virkesvärde. Skillnaden mot övriga landsdelar kan bero på att kvalitetssäkringen tillämpats kortare tid i norr, enligt Oskar Engström.

Bakgrunden till studien är att Biometria märkt av att kvalitetssäkringen haft god effekt utan att kunna styrka detta.

– Vi och våra kunder har sett att kvalitetssäkrade maskinlag genererar högre virkesvärden kopplat till faktorer som sortimentsfördelning, längder och vrakandelar. Det saknas dock analyser som kan verifiera att det är så. Därför initierade vi till denna studie, säger Lars Björklund, tjänsteutvecklare hos Biometria.  

”Kvalitetssäkring av maskinlagens tillredning och sortering” är en tjänst som funnits ganska kort tid hos Biometria. Däremot har man erbjudit kvalitetssäkring av skördares längd och diametermätning sedan 15 år tillbaka.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb