"Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: P Åsberg.
SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson

Skog och klimat har varit en mycket aktuell fråga i 30 år. Många tror nu att minskad avskogning i tropikerna är en lätt och billig metod att minska CO2 utsläppen. Försöken att medelst tryck utifrån minska avskogningen har dock inte varit särdeles framgångsrika hittills. Ett problem är att många av de stora avskogningsländerna är svaga och ofta korrumperade. Svårigheterna är enorma. Det finns möjligen några lågt hängande frukter att utnyttja. Men minskad avskogning kommer inte att få den betydelse som många hoppats.

Annons
Annons

Det finns idéer om att 1 000 000 000 0000 (en biljon) träd ska planteras i världen för att binda kol. Skulle detta utvecklats till ett FN-program för att skapa stora planteringar så lär det bli en flopp. Men skulle det skapas en marknad för ved och bönder i Syd började odla träd som en kommersiell gröda så skulle det kunna bli betydelsefullt. Dock finns det fortfarande många frågetecken om hur till exempel  människan ska komma in i bilden utan att drabbas negativt? FORMAS borde få pengar för att initiera ett forskningsprogram om detta. 

Det finns också en intensiv debatt om skog och klimat i Sverige. Skogsfolk hävdar att ju mer skogsbruk desto bättre för klimatet. Miljöorganisationer tycks ibland föreslå att vi ska sluta utnyttja skogen och istället låta skogen stå och lagra kol. Den så kallade debatten som förs är ganska meningslös. Man tror det man vill tro och vill inte höra vad motparten försöker säga. Möjligheterna att nå någon sorts ”fred i skogen” tycks begränsad. Vad som möjligen skulle kunna leda till en bättre debatt vore att etablera en fristående tankesmedja för skog. 

Har vi med tanke på klimatkris och annat råd att inte försöka nå en bredare förståelse för vad som behöver göras? 

REIDAR PERSSON, Tankesmedjan SIFI.

Detta är en sammanfattning av en utförlig och personlig analys där Reidar Persson, forskare som jobbat med globala skogsfrågor under hela sitt yrkesliv, redogör för beskogningsinsatser i flera tropiska länder. Han bemöter också påståenden som förekommer i den svenska debatten om skogen och klimatet.

Läs analysen här

Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons