"Hjältarna som glöms bort"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brandsommaren 2018 glömdes några stora hjältar bort: De som lyckats släcka skogsbränder innan de blivit stora. Det anser David Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård hos Holmen.

– I medierapporteringen uppmärksammas stora bränder. Är släckinsatsen effektiv blir inte skogsbranden stor. Vissa räddningstjänster utmärker sig och är framgångsrika i insatserna vid skogsbrand.

Annons
Annons

De har en medvetenhet om när riskerna för brand är stora, de har hög beredskap och tar krafttag tidigt i insatsen. Jag håller dem i Västerbotten mycket högt. Där jobbar räddningstjänsterna förebyggande och agerar snabbt och kraftfullt på larm om skogsbränder, trots begränsade personalresurser. 
– Bland annat använder de civila helikoptrar i ett tidigt stadium på ett mycket effektivt sätt. Men det är knappast deras arbete som vi läser om i tidningarna.

Paradoxalt nog är bemanningen av räddningstjänsterna i norr oftast betydligt sämre än för genomsnittet i Sverige.
– Kommunerna Åsele och Lycksele har tillsammans lika mycket skog som hela Kalmar län, men bara en tiondel av Kalmars personalresurser.

David RönnblomDavid Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård på HolmenDavid Rönnblom tycker att det finns mycket att dra lärdom av efter sommarens bränder. Här sågs nämligen att ett oönskat men historiskt återkommande mönster upprepades: Åtminstone tre stora bränder startade om och eskalerade efter att första släckningsinsatsen avslutats. 
– Det kan bero på två saker. Antingen avslutades räddningsinsatserna för tidigt eller så felade skogsägarnas bevakning och eftersläckning. Jag känner inte till förloppen tillräckligt för att veta vad som har felat, men oavsett vilket är det en av nycklarna för att minska antalet stora bränder i framtiden. 
– Men framförallt vill jag att vi ska dra lärdom av de bränder som aldrig tilläts bli stora.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 9/18

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons