"Hjältarna som glöms bort"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brandsommaren 2018 glömdes några stora hjältar bort: De som lyckats släcka skogsbränder innan de blivit stora. Det anser David Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård hos Holmen.

– I medierapporteringen uppmärksammas stora bränder. Är släckinsatsen effektiv blir inte skogsbranden stor. Vissa räddningstjänster utmärker sig och är framgångsrika i insatserna vid skogsbrand.

Annons
Annons

De har en medvetenhet om när riskerna för brand är stora, de har hög beredskap och tar krafttag tidigt i insatsen. Jag håller dem i Västerbotten mycket högt. Där jobbar räddningstjänsterna förebyggande och agerar snabbt och kraftfullt på larm om skogsbränder, trots begränsade personalresurser. 
– Bland annat använder de civila helikoptrar i ett tidigt stadium på ett mycket effektivt sätt. Men det är knappast deras arbete som vi läser om i tidningarna.

Paradoxalt nog är bemanningen av räddningstjänsterna i norr oftast betydligt sämre än för genomsnittet i Sverige.
– Kommunerna Åsele och Lycksele har tillsammans lika mycket skog som hela Kalmar län, men bara en tiondel av Kalmars personalresurser.

David RönnblomDavid Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård på HolmenDavid Rönnblom tycker att det finns mycket att dra lärdom av efter sommarens bränder. Här sågs nämligen att ett oönskat men historiskt återkommande mönster upprepades: Åtminstone tre stora bränder startade om och eskalerade efter att första släckningsinsatsen avslutats. 
– Det kan bero på två saker. Antingen avslutades räddningsinsatserna för tidigt eller så felade skogsägarnas bevakning och eftersläckning. Jag känner inte till förloppen tillräckligt för att veta vad som har felat, men oavsett vilket är det en av nycklarna för att minska antalet stora bränder i framtiden. 
– Men framförallt vill jag att vi ska dra lärdom av de bränder som aldrig tilläts bli stora.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 9/18

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Prislyft för skogsmark under pandemiåret

  Kategorier: skogspriser, virkesmarknad
  Priset på skogsmark ökade med i genomsnitt 4,1 procent under 2020 och nådde rekordnivåer, enligt fastighetsmäklaren Ludvig och Co. Störst var prisökningen i fjällnära områden.
 • Annons
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Annons
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Annons