"Hjältarna som glöms bort"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brandsommaren 2018 glömdes några stora hjältar bort: De som lyckats släcka skogsbränder innan de blivit stora. Det anser David Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård hos Holmen.

– I medierapporteringen uppmärksammas stora bränder. Är släckinsatsen effektiv blir inte skogsbranden stor. Vissa räddningstjänster utmärker sig och är framgångsrika i insatserna vid skogsbrand.

Annons
Annons

De har en medvetenhet om när riskerna för brand är stora, de har hög beredskap och tar krafttag tidigt i insatsen. Jag håller dem i Västerbotten mycket högt. Där jobbar räddningstjänsterna förebyggande och agerar snabbt och kraftfullt på larm om skogsbränder, trots begränsade personalresurser. 
– Bland annat använder de civila helikoptrar i ett tidigt stadium på ett mycket effektivt sätt. Men det är knappast deras arbete som vi läser om i tidningarna.

Paradoxalt nog är bemanningen av räddningstjänsterna i norr oftast betydligt sämre än för genomsnittet i Sverige.
– Kommunerna Åsele och Lycksele har tillsammans lika mycket skog som hela Kalmar län, men bara en tiondel av Kalmars personalresurser.

David RönnblomDavid Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård på HolmenDavid Rönnblom tycker att det finns mycket att dra lärdom av efter sommarens bränder. Här sågs nämligen att ett oönskat men historiskt återkommande mönster upprepades: Åtminstone tre stora bränder startade om och eskalerade efter att första släckningsinsatsen avslutats. 
– Det kan bero på två saker. Antingen avslutades räddningsinsatserna för tidigt eller så felade skogsägarnas bevakning och eftersläckning. Jag känner inte till förloppen tillräckligt för att veta vad som har felat, men oavsett vilket är det en av nycklarna för att minska antalet stora bränder i framtiden. 
– Men framförallt vill jag att vi ska dra lärdom av de bränder som aldrig tilläts bli stora.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 9/18

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons