"Hjältarna som glöms bort"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brandsommaren 2018 glömdes några stora hjältar bort: De som lyckats släcka skogsbränder innan de blivit stora. Det anser David Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård hos Holmen.

– I medierapporteringen uppmärksammas stora bränder. Är släckinsatsen effektiv blir inte skogsbranden stor. Vissa räddningstjänster utmärker sig och är framgångsrika i insatserna vid skogsbrand.

Annons
Annons

De har en medvetenhet om när riskerna för brand är stora, de har hög beredskap och tar krafttag tidigt i insatsen. Jag håller dem i Västerbotten mycket högt. Där jobbar räddningstjänsterna förebyggande och agerar snabbt och kraftfullt på larm om skogsbränder, trots begränsade personalresurser. 
– Bland annat använder de civila helikoptrar i ett tidigt stadium på ett mycket effektivt sätt. Men det är knappast deras arbete som vi läser om i tidningarna.

Paradoxalt nog är bemanningen av räddningstjänsterna i norr oftast betydligt sämre än för genomsnittet i Sverige.
– Kommunerna Åsele och Lycksele har tillsammans lika mycket skog som hela Kalmar län, men bara en tiondel av Kalmars personalresurser.

David RönnblomDavid Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård på HolmenDavid Rönnblom tycker att det finns mycket att dra lärdom av efter sommarens bränder. Här sågs nämligen att ett oönskat men historiskt återkommande mönster upprepades: Åtminstone tre stora bränder startade om och eskalerade efter att första släckningsinsatsen avslutats. 
– Det kan bero på två saker. Antingen avslutades räddningsinsatserna för tidigt eller så felade skogsägarnas bevakning och eftersläckning. Jag känner inte till förloppen tillräckligt för att veta vad som har felat, men oavsett vilket är det en av nycklarna för att minska antalet stora bränder i framtiden. 
– Men framförallt vill jag att vi ska dra lärdom av de bränder som aldrig tilläts bli stora.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 9/18

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons