"Hjältarna som glöms bort"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brandsommaren 2018 glömdes några stora hjältar bort: De som lyckats släcka skogsbränder innan de blivit stora. Det anser David Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård hos Holmen.

– I medierapporteringen uppmärksammas stora bränder. Är släckinsatsen effektiv blir inte skogsbranden stor. Vissa räddningstjänster utmärker sig och är framgångsrika i insatserna vid skogsbrand.

Annons
Annons

De har en medvetenhet om när riskerna för brand är stora, de har hög beredskap och tar krafttag tidigt i insatsen. Jag håller dem i Västerbotten mycket högt. Där jobbar räddningstjänsterna förebyggande och agerar snabbt och kraftfullt på larm om skogsbränder, trots begränsade personalresurser. 
– Bland annat använder de civila helikoptrar i ett tidigt stadium på ett mycket effektivt sätt. Men det är knappast deras arbete som vi läser om i tidningarna.

Paradoxalt nog är bemanningen av räddningstjänsterna i norr oftast betydligt sämre än för genomsnittet i Sverige.
– Kommunerna Åsele och Lycksele har tillsammans lika mycket skog som hela Kalmar län, men bara en tiondel av Kalmars personalresurser.

David RönnblomDavid Rönnblom, verksamhetsutvecklare av naturvård på HolmenDavid Rönnblom tycker att det finns mycket att dra lärdom av efter sommarens bränder. Här sågs nämligen att ett oönskat men historiskt återkommande mönster upprepades: Åtminstone tre stora bränder startade om och eskalerade efter att första släckningsinsatsen avslutats. 
– Det kan bero på två saker. Antingen avslutades räddningsinsatserna för tidigt eller så felade skogsägarnas bevakning och eftersläckning. Jag känner inte till förloppen tillräckligt för att veta vad som har felat, men oavsett vilket är det en av nycklarna för att minska antalet stora bränder i framtiden. 
– Men framförallt vill jag att vi ska dra lärdom av de bränder som aldrig tilläts bli stora.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 9/18

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Vi kan lära av inventeringar från förr”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. När Per Hultengård städar lådor hittar han en högaktuell broschyr om nyckelbiotoper – från 1993. Allting går igen, konstaterar han. Men det finns den del vi kan lära från förr.
 • Annons
 • SKOGEN

  Nu utvecklas fjärrstyrda skotare

  Nu satsas 20 miljoner på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. På sikt ska de kunna fjärrstyras från kontoret.
 • David Hopkins

  Brittisk bransch brydd över Brexit

  EUROPA För två år sedan ansåg de flesta att ett brittiskt utträde ur EU utan något avtal med unionen vore galenskap, men med sex månader kvar ser det ut att kunna hända, befarar David Hopkins, chef för den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation (TTF).
 • Annons
 • Auktion gav rekordbidrag till cancerforskning

  Olofsfors fortsätter att auktionera ut ett rosa skogsmaskinband till förmån för forskning om bröstcancer. Årets auktion gav 155 000 kronor
 • Tomas Sundström

  Sommarens bränder skapade rusning

  NEDRINGD. När sommarens skogsbränder rasade ringde hundratals skogsägare till Dalarnas försäkringsbolag och ville försäkra sin skog, men många av dem fick ställa sig på väntelista. 
 • Annons