Hjälp skogsfolk att jobba utomlands!

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Öka studenternas intresse för internationella skogsfrågor! Ge unga personer med utlandsintresse en chans till biståndsarbete! Satsa på jobb åt kvalificerade svenskar i FN och inom internationell forskning! Det är några förslag på hur Sverige ska få fram fler människor som kan utveckla skogsbruket i kampen mot fattigdomen världen över.

Förslagen kommer från konsulterna Henny Andersen och Bo Tengnäs som utrett hur man kan utveckla "resursbasen". Så kallas mängden kunnig personal som kan användas i internationellt bistånds- och utvecklingsarbete. Studien är gjord på uppdrag av Skogsinitiativet, samarbetet mellan Sida och Föreningen Skogen.

Annons
Annons

På 1970-talet var många skogssvenskar verksamma i biståndsarbete. Idag är efterfrågan liten. Det handlar om ett tiotal skogsutbildade personer som rör sig ute i världen. Och det vore ohederligt att locka folk till den internationella arbetsmarknaden om de inte kan få jobb. Men konkurrensen på den internationella arbetsmarknaden för bistånd är hård. Även svenska Sida får bara köpa kompetensen där den är bäst — inte gynna svenska konsulter. Innan vi i Sverige gör några insatser för att öka intresset bör vi därför välja ut några smala områden där vårt land kan profilera sig, menar konsulterna.

Det gamla behovet av allmän svensk skogskunskap har minskat i takt med att fler människor i fattiga länder själva kan skaffa sig utbildning. Men i Skogssverige har vi ändå vissa saker som vi är bra på, där vi har möjligheter att höra till de bästa i världen. Vi är till exempel bra på att ballansera allmänna intressen mot enskilda. Och lokala intressen mot nationella.
Inom sådana områden bör Sverige se till att få fram kunniga människor med bra språkkunskaper. Om inget görs kommer nog Sverige även i fortsättningen ha en låg profil internationellt på det skogliga området, skriver konsulterna.

Text: Bengt Ek bengt [at] skogen [dot] se>bengt [at] skogen [dot] se

Publicerad:
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Annons