Hitta gränserna

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Skogsägare på plats för att lära sig om gränser för skogsfastigheter.
Först är det stenar som gäller och sen kartan. Budskapet från lantmäteriets rågångsexpert Krister Rubensson var klart och tydligt när ett antal jämtländska skogsägare fick lära sig var gränserna går.

Att hitta gamla rågångar och fastighetsgränser i terrängen kan på många ställen vara riktigt besvärligt, markeringarna kan ha försvunnit. Den saken fick de skogsägare erfara som drog ut i markerna för att lära sig mer om gränsmarkeringar.  

Annons
Annons

Under perioden 1827–1921 var avståndet från gränspunktens ände, markerat genom ett så kallat femstenarör med hjärtsten i mitten, och den närmaste ”utliggarstenen”, högst 18 meter. Därefter var det 300 meter till ”visarstenen” som markerade gränsens riktning. År 1921 ändrades avstånden. Nu blev det 25 meter till utliggaren och högst 200 meter till visarstenen. 
 
I markerna där utbildningen ägde rum var det 100 meter mellan visarstenarna. Att avstånden var relativt korta är en klar fördel när rågångarna nu ska göras synliga igen. Men det är ändå inte helt enkelt. För att upptäcka stenarna krävs förmåga att läsa omgivningen och att navigera rakt fram genom snårig skog och sanka myrmarker.
 
När lantmätarna markerade gränserna över myrarna lade de först en risbädd och sedan stenen ovanpå.
–Sköt om rågångarna, uppmanade lantmäteriexperten Krister Rubensson och berättade att om myndig- heten på nytt skall fastställa fastighetsgränsen kan det kosta runt 5000 kronor per kilometer plus markeringsfärg och stakkäppar. 
 
Text och foto: Sture Björck
 
SKOGEN 9/2014
 
 
Publicerad:
 • ”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

  Kategorier: Herman Sundqvist, Altinget
  Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.
 • Annons
 • Mångmiljonsatsning på förädlade plantor

  En skogsägarförening och flera skogsbolag  är med och satsar 50 miljoner kronor på en pilotanläggning för storskalig produktion av förädlade plantor.
 • Skogsbad

  Britter vill skogsbada

  HÄLSA. I Storbritannien höjs röster för införande av fritidsaktiviteter på recept (social prescribing) mot till exempel stress och depression.
 • Annons
 • Mindre skogsareal brann i EU-länderna

  Kategorier: skogsbränder 2018
  Sverige drabbades hårt men totalt sett brann mindre skogsmark i EU-länderna förra året, visar en rapport från EU-kommissionen.
 • Betesskador på fortsatt hög nivå

  Kategorier: Äbin, viltbetesskador
  Betesskadorna i de svenska skogarna är i princip lika illa som tidigare år. Ungefär varannan ungtall har skadats av älg eller annat hjortdjur.
 • Annons