Hitta de dolda värdena

27 augusti 2020 Mer än hundra år senare håller fortfarande rådet från Mark Twain: ”Investera i mark, det tillverkas ingen ny längre.” Priserna verkar stiga i vått och torrt och i augustinumret av SKOGEN tittar vi närmare på den lockande fastighetsaffären.

Det finns en del att tänka på, för att ekonomin ska gå ihop under de första tio åren, ge en bra avkastning på sikt och även fungera socialt.
Eftersom en affär med skogsmark inte bara är en banal finansiell transaktion är det extra viktigt att ­affären blir lyckad just socialt. Att den landar hyggligt för både säljare och köpare, kanske även för den äldre generationen, för barn, syskonskaror och gärna ­grannar.

Mäklare brukar vara bra på att be parterna att tänka till kring både det finansiella och det sociala, men det finns frågor som får oförtjänt lite uppmärksamhet. En studie för några år sedan visade till exempel att god arrondering var svår att se i prissättningen. Tids­perspektivet är också ofta underskattat. Paul Nord pekar på (sidan 15) på värdet av bra yngre skog för ­framtida skördar.
Men det finns helt andra värden. De diskuteras i bästa fall i familjen, men inte lika ofta i affärssammanhang. Vem diskuterar mitt i affären huruvida lusten infinner sig att svepa ut med armen och säga ”allt du ser här är mitt”? I vilken värderingsmodell ingår in­sikten: ”För mig gäller inte allemansrätten. Här kan jag forma naturen själv”? (Om man nu får råda själv, ibland lägger allmänintressena lite hinder i vägen …)

De här känslorna är i själva verket några av de ­starkaste drivkrafterna för att äga och bruka skog. De behöver komma fram i ljuset. Inte minst för att vi ska se alla möjligheter som en fastighet rymmer. Att sälja virke är ju det viktigaste bara för var femte enskild skogsägare, enligt någon studie. Man kan också såga sitt eget virke, bygga viltstammar, boosta fågelpopulationer, anlägga mångfaldsbestånd, skapa klimatnytta, vacker utsikt, gästnätter, badplatser, glädje för fram­tida generationer. 
Vilka av dessa möjligheter ingår i skiftet som du budar på? Vilka saknas?

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareI det här numrets alla övriga artiklar, vid sidan av fastighetstemat, kan du förhoppningsvis hitta tips och inspiration till hur skogens många olika värden kan gynnas. Själv älskar jag till exempel löventusiasten Anders Ekstrands hyllning av lönnen på sidan 50. Ett trädslag som också gynnas runt min egen familjs torp.
Sufismens missionär Anayat Khan gömde ett köpråd i sina visdomsord: ”Somliga letar efter en vacker plats. Andra gör en plats ­vacker.”

SKOGEN 8/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb