Hitta de dolda värdena

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Mer än hundra år senare håller fortfarande rådet från Mark Twain: ”Investera i mark, det tillverkas ingen ny längre.” Priserna verkar stiga i vått och torrt och i augustinumret av SKOGEN tittar vi närmare på den lockande fastighetsaffären.
Tidningen SKOGEN 8/2020Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»

Det finns en del att tänka på, för att ekonomin ska gå ihop under de första tio åren, ge en bra avkastning på sikt och även fungera socialt.
Eftersom en affär med skogsmark inte bara är en banal finansiell transaktion är det extra viktigt att ­affären blir lyckad just socialt. Att den landar hyggligt för både säljare och köpare, kanske även för den äldre generationen, för barn, syskonskaror och gärna ­grannar.

Mäklare brukar vara bra på att be parterna att tänka till kring både det finansiella och det sociala, men det finns frågor som får oförtjänt lite uppmärksamhet. En studie för några år sedan visade till exempel att god arrondering var svår att se i prissättningen. Tids­perspektivet är också ofta underskattat. Paul Nord pekar på (sidan 15) på värdet av bra yngre skog för ­framtida skördar.
Men det finns helt andra värden. De diskuteras i bästa fall i familjen, men inte lika ofta i affärssammanhang. Vem diskuterar mitt i affären huruvida lusten infinner sig att svepa ut med armen och säga ”allt du ser här är mitt”? I vilken värderingsmodell ingår in­sikten: ”För mig gäller inte allemansrätten. Här kan jag forma naturen själv”? (Om man nu får råda själv, ibland lägger allmänintressena lite hinder i vägen ...)

Annons
Annons

De här känslorna är i själva verket några av de ­starkaste drivkrafterna för att äga och bruka skog. De behöver komma fram i ljuset. Inte minst för att vi ska se alla möjligheter som en fastighet rymmer. Att sälja virke är ju det viktigaste bara för var femte enskild skogsägare, enligt någon studie. Man kan också såga sitt eget virke, bygga viltstammar, boosta fågelpopulationer, anlägga mångfaldsbestånd, skapa klimatnytta, vacker utsikt, gästnätter, badplatser, glädje för fram­tida generationer. 
Vilka av dessa möjligheter ingår i skiftet som du budar på? Vilka saknas?

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareI det här numrets alla övriga artiklar, vid sidan av fastighetstemat, kan du förhoppningsvis hitta tips och inspiration till hur skogens många olika värden kan gynnas. Själv älskar jag till exempel löventusiasten Anders Ekstrands hyllning av lönnen på sidan 50. Ett trädslag som också gynnas runt min egen familjs torp.
Sufismens missionär Anayat Khan gömde ett köpråd i sina visdomsord: ”Somliga letar efter en vacker plats. Andra gör en plats ­vacker.”

SKOGEN 8/2020

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons