Historiskt resultat för Vida

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vidas resultat 2020
Vida skeppade stora leveranser till USA under fjolåret. Foto: Vida.
God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
Vidas rörelseresultat på drygt en miljard kronor innebär en ökning med 350 miljoner jämfört med 2019. Omsättningen ökade med nästan 600 miljoner och nådde 6,9 miljarder kronor.
Det här gör fjolåret till det bästa i Vidas historia. 
Ökningen beror på en riktigt stark sommar och höst. Den pandemi som bromsade leveranser och lönsamhet under våren fick senare motsatt effekt. Hemkarantän har skapat en gör-det-själv-boom.
Efterfrågan på sågade trävaror, främst från USA, drev upp lönsamheten. Men efterfrågan har varit god även på andra håll i världen. Vida påpekar också i sin bokslutskommuniké att valutakurser varit gynnsamma och att anläggningarna producerat bra.
Koncernens tolv sågverk har producerat drygt två miljoner kubikmeter trävaror, en ökning med ett par hundra tusen kubikmeter. Till ökningen bidrog förvärvet av sågverken inom Bergs Timber som också lyfte rörelseresultatet med 70 miljoner kronor.
Vida har nu full produktion vid sina sågverk och räknar med att planerade produktionsförbättringar ska ge ökade volymer under 2021.
 
Mer om Vidas bokslut 2020: Soliditeten vid årsskiftet var drygt 60 procent, eller i stort sett oförändrad jämfört med ett år tidigare.Tillgängliga likvida medel var 757 miljoner kronor, en minskning med 66 miljoner.
 
Texten har korrigerats 4/3 2021
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons