Historisk höjning hos Mellanskog

17 juni Mellanskog genomför en höjning av priser och premier med ”historisk bredd”, uppger skogsägarföreningen.

Historisk höjning hos Mellanskog
Genrebild: Bengt Ek.

Det är industrins höga efterfrågan på svenska skogsråvaror som möjliggör höjningarna, uppger Mellanskog.
Timmer, massaved och biobränsle omfattas. Dessutom införs nya premier.

– Vår förening växer och så även de ekonomiska fördelar vi kan erbjuda våra medlemmar. Genom den här historiskt breda höjningen kan vi förse industrin med eftertraktad svensk skogsråvara samtidigt som vi stärker lönsamheten för bland annat familjeskogsbrukarna på gården och den självverksamme, samt motiverar fler av våra skogsägare att certifiera sin skog, säger Mellanskogs vd Fredrik Munter i ett pressmeddelande.

Nya priser och premier hos Mellanskog:

Timmer:  verksamhetsområde väst och öst: listprishöjning om 80 kr/m3fub på tall och 100 kr/m3fub på gran.
Verksamhetsområde norr och mitt: listprishöjning om 60 kr/m3fub på tall och 100 kr/m3fub på gran.
Massaved: listprishöjning på samtliga massavedssortiment om 50 kr/m3fub
Biobränsle: listprishöjning av bränsleved: 85 kr/m3fub. Grot och träddelsflis 40 kr/m3s.
Ny kontrakteringspremie på timmer i föryngringsavverkning på barmark: 80 kr/m3fub. Från 13 juni och tills vidare. Den här premien ersätter den tidigare kontrakteringspremien för samtliga rundvirkessortiment som är föryngringsavverkade på barmark.
Ny premie för leveransvirke: 80 kr/m3fub för tall- och grantimmersortiment och gäller för inmätt timmer på leveransvirkeskontrakt under perioden 1 juli 2024 – 30 november 2024.
Premien för ansvarsfullt skogsbruk utökas nu även med massaved från att ha omfattat enbart timmer. Den justeras till 20kr/m3fub istället för m3to.
Pågående avverkningar med inmätningar både före och efter införandet kommer endast få den nya premien på det virke som mäts in från och med 13 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb