Vägledande dom:

Helomvändning om nyckelbiotoper

5 januari Skogsstyrelsens registreringar av nyckelbiotoper är inte beslut som kan överklagas, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Helomvändning om nyckelbiotoper
Foto: Skogsstyrelsen.

Det är inte Skogsstyrelsens problem att branschen har ett certifieringssystem som gör virke från nyckelbiotoper svårt att sälja, är en annan slutsats av domen.

Frågan om registreringar ska gå att överklaga eller inte har tidigare prövats i flera undre instanser.

Upprinnelsen är ett par markägare som överklagat att de finns i nyckelbiotopsregistren. Detta eftersom virke från nyckelbiotoperna inte går att certifiera vilket gör det svårt att sälja.

Markägarna anser att registreringarna omöjliggör skogsbruk och kränker äganderätten.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick i markägarnas riktning och ansåg att registreringarna saknade stöd i lagen och skulle upphöra.

Men Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär en helomvändning. De anser att nyckelbiotopsregistrering inte är ett överklagbart beslut.

De skriver i domen att en nyckelbiotop är en dokumentation av en inventering som saknar självständig rättsföljd. ”Den får anses ha klart begränsade effekter”, skriver man.

Att branschens certifieringssystem har regler som gör det svårt att sälja virket är inte Skogsstyrelsens ansvar, poängteras alltså också.

Efter tidigare domar har Skogsstyrelsen beslutat att nyckelbiotoper registrerade från och med den 27 juni 2019 ska avregistreras om markägaren begär det. Någon registrering och inventering pågår inte just nu eftersom det inte finns något sådant politiskt uppdrag, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen ska nu analysera den nya domen och dess konsekvenser.

”Exakt vilka följder domen får för de nyckelbiotoper som registrerats både före och efter 27 juni 2019 är därför för tidigt att ge besked om”, skriver man.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb