Hellre tallknoppar än björk

10 februari 2015 Denna vinter betar orren hellre tall- än björkskott. Det indikerar att det är något fel på björkarna.

Hellre tallknoppar än björk

Orrstammen är svag i norr och enligt Skogsstyrelsen i Norsjö råder ingen brist på björkknoppar, orrens stapelföda på vintern.

Orsaken tros vara att björken påverkats hårt av den torra sommaren i norr. Knopparna har blivit torra och därför mindre smakliga och troligen näringsfattiga. 

Farhågor finns nu att även älgen väljer tall före björk. Vinterfödan består vanligtvis av mycket ris och knoppar från björk.

 

SKOGEN 1-2015

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb