Hela landet ska biotopinventeras

4 september 2017 Regeringen vill göra en nyckelbiotopsinventering som omfattar hela landet. Inventeringen ska komma igång nästa år och genomföras under en tioårsperiod, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Altinget.

Hela landet ska biotopinventeras

Tjugo miljoner kronor per år vill regeringen skjuta till i budgeten för en nationell nyckelbiotopsinventering av landets skogar. 

Idén att genomföra en inventering kommer inte från regeringen, utan från Naturskyddsföreningen, enligt Karolina Skog.

Hon lyfter fram två saker som är viktiga för att nå acceptans hos skogsnäringen.

– Det är viktigt att inventeringen håller hög kvalitet och utgör ett ändamålsenligt kunskapsunderlag. Det är också viktigt att det finns medel tillgängliga i de fall där det blir aktuellt med ett områdesskydd, så att inte skogsägaren hamnar i kläm, säger hon.

Regeringen har avsatt drygt 250 miljoner kronor extra till skydd av värdefulla skogar i budgeten.

– Vi räknar med att man kommer hitta mer och att behovet av att skydda skog ökar, säger Karolina Skog till Altinget.

Läs artikeln i Altinget

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb