Hårda angrepp i stormområdena

6 december 2006 Under några varma dagar i maj svärmade i stort sett alla svenska granbarkborrar. Tusentals barkborrar hamnade i övervakningsfällorna.

Hårda angrepp i stormområdena

Tillsammans med gnagmjölshögar på barken av friska granvindfällen vittnar de om en mycket koncentrerad och omfattande svärmning.
Nu är det upp till skogsägarna att göra sitt. Senast den 15 juli ska insektsangripet virke vara ute ur skogen. Annars är risken stor för att mängder av frisk stående skog kommer att angripas sommaren 2007.
— Under hela våren har vi inventerat vindfällen med helikopter och informerat skogsägare. Vi har gjort vad vi har kunnat. Nu hoppas vi att skogsägarna ska lägga manken till, berättar Morgan Johansson, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.
Ute på distrikten jobbar man vidare med att informera skogsägarna.
— I augusti kommer vi att följa upp om skogsägarna har tagit ut virket eller inte. Men vi har inte tagit ställning till hur vi ska agera om de inte har gjort det. Skadan är ju redan skedd. Det får bli en senare lednings- och policyfråga, menar Morgan Johansson. Dags att kavla ärmarna!

Har du inte hunnit ut i skogen ännu? När du får den här tidningen i din hand har du två veckor på dig innan virket ska vara borta.
• Undersök var och hur många granvindfällen och stående träd som angripits. Granbarkborren har brunt gnagmjöl och genererar stora högar, två till tre cm i diameter och med grova korn som kan ses med blotta ögat. Under mjölet hittar du ingångshålet.
Vill du vara riktigt säker? Skär upp barken och se hur modergången ser ut. Går den i granens längdriktning, så är det granbarkborren. Man brukar hitta två eller tre modergångar per gångsystem.
• Skadat virke upparbetas och transporteras ut ur skogen.
• Tänk på att Skogsvårdslagen har skärpts i det mest stormdrabbade området: Max tre kubikmeter dött virke per hektar får finnas kvar.
• Senaste tidpunkten att köra insektsbegärligt granvirke till skogsindustri har också tidigarelagts till den 15 juli. Man kan annars göra det otjänligt för granbarkborrar på andra sätt.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb