FORSKNING.

Hård gallring ger resultat

14 september 2020 Det finns ett ­tydligt samband mellan hård gallring av björk i rätt tid och bra timmerkvalitet. Det visar ett ­gediget kandidat­arbete vid Linné­universitetet, där 24 björkbestånd undersöktes. 

– Det blir ­rakare och mer kvistfritt ju ­hårdare man tar, och det är maskin­gallring som ger bäst effekt. Du tar ju gärna för lite vid manuell gallring, säger Maria Henriksson som gjorde undersökningen.

Björkproduktion kan ge stammar av god timmerklass även i Halland, enligt undersökningen. Granen är mest konkurrenskraftig, men för en skogsägare som vill uppnå större diversitet, kan björken vara ett alternativ för timmerproduktion. Kortare omloppstid och kraftiga gallringar hjälper upp resultaten. 
– Svårt att konkurrera med granen, visst, men det finns andra fördelar med björk att väga in, säger Maria Henriksson. Det är också viktigt att jämföra planterad, förädlad björk av bästa tillgängliga plantmaterial när man ställer den mot andra alternativ, till exempel planterad gran.

Under arbetet med uppsatsen besökte hon samtliga bestånd – bland dem Göran Erikssons i artikeln intill – och talade med ägarna för att jämföra tillväxt och se om någon faktor kunde urskiljas som avgörande för hur lyckat ett björkbestånd kan bli. Hon undersökte medeltillväxt och kvalitetsklassning av stammarna, och beräknade beståndens ekonomiska värde. 

Medeltillväxten var högst på åker- och betesmark, liksom medeldiametertillväxten.­ Sluttande mark hade den högsta tillväxten och planterade bestånd gav högre tillväxt än självföryngrade. Rakheten var god överlag. 

En annan, inte oväsentlig faktor, verkade vara skogsägarnas intresse för sin björkskog. De bestånd som sammantaget var bättre än genomsnittet hade också i högre grad en intresserad ägare. 

SKOGEN 8/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb