Hård gallring ger resultat

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
FORSKNING. Det finns ett ­tydligt samband mellan hård gallring av björk i rätt tid och bra timmerkvalitet. Det visar ett ­gediget kandidat­arbete vid Linné­universitetet, där 24 björkbestånd undersöktes. 
Tidningen SKOGEN 8/2020Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»

– Det blir ­rakare och mer kvistfritt ju ­hårdare man tar, och det är maskin­gallring som ger bäst effekt. Du tar ju gärna för lite vid manuell gallring, säger Maria Henriksson som gjorde undersökningen.

Björkproduktion kan ge stammar av god timmerklass även i Halland, enligt undersökningen. Granen är mest konkurrenskraftig, men för en skogsägare som vill uppnå större diversitet, kan björken vara ett alternativ för timmerproduktion. Kortare omloppstid och kraftiga gallringar hjälper upp resultaten. 
– Svårt att konkurrera med granen, visst, men det finns andra fördelar med björk att väga in, säger Maria Henriksson. Det är också viktigt att jämföra planterad, förädlad björk av bästa tillgängliga plantmaterial när man ställer den mot andra alternativ, till exempel planterad gran.

Under arbetet med uppsatsen besökte hon samtliga bestånd – bland dem Göran Erikssons i artikeln intill – och talade med ägarna för att jämföra tillväxt och se om någon faktor kunde urskiljas som avgörande för hur lyckat ett björkbestånd kan bli. Hon undersökte medeltillväxt och kvalitetsklassning av stammarna, och beräknade beståndens ekonomiska värde. 

Annons
Annons

Medeltillväxten var högst på åker- och betesmark, liksom medeldiametertillväxten.­ Sluttande mark hade den högsta tillväxten och planterade bestånd gav högre tillväxt än självföryngrade. Rakheten var god överlag. 

En annan, inte oväsentlig faktor, verkade vara skogsägarnas intresse för sin björkskog. De bestånd som sammantaget var bättre än genomsnittet hade också i högre grad en intresserad ägare. 

SKOGEN 8/2020

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons