Hård gallring ger resultat

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
FORSKNING. Det finns ett ­tydligt samband mellan hård gallring av björk i rätt tid och bra timmerkvalitet. Det visar ett ­gediget kandidat­arbete vid Linné­universitetet, där 24 björkbestånd undersöktes. 
Tidningen SKOGEN 8/2020Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»

– Det blir ­rakare och mer kvistfritt ju ­hårdare man tar, och det är maskin­gallring som ger bäst effekt. Du tar ju gärna för lite vid manuell gallring, säger Maria Henriksson som gjorde undersökningen.

Björkproduktion kan ge stammar av god timmerklass även i Halland, enligt undersökningen. Granen är mest konkurrenskraftig, men för en skogsägare som vill uppnå större diversitet, kan björken vara ett alternativ för timmerproduktion. Kortare omloppstid och kraftiga gallringar hjälper upp resultaten. 
– Svårt att konkurrera med granen, visst, men det finns andra fördelar med björk att väga in, säger Maria Henriksson. Det är också viktigt att jämföra planterad, förädlad björk av bästa tillgängliga plantmaterial när man ställer den mot andra alternativ, till exempel planterad gran.

Under arbetet med uppsatsen besökte hon samtliga bestånd – bland dem Göran Erikssons i artikeln intill – och talade med ägarna för att jämföra tillväxt och se om någon faktor kunde urskiljas som avgörande för hur lyckat ett björkbestånd kan bli. Hon undersökte medeltillväxt och kvalitetsklassning av stammarna, och beräknade beståndens ekonomiska värde. 

Annons
Annons

Medeltillväxten var högst på åker- och betesmark, liksom medeldiametertillväxten.­ Sluttande mark hade den högsta tillväxten och planterade bestånd gav högre tillväxt än självföryngrade. Rakheten var god överlag. 

En annan, inte oväsentlig faktor, verkade vara skogsägarnas intresse för sin björkskog. De bestånd som sammantaget var bättre än genomsnittet hade också i högre grad en intresserad ägare. 

SKOGEN 8/2020

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • ”Sådd ger mer kvalitetstimmer"

  Det är konstigt att sådd och självsådd står för så liten del av föryngringen, tycker Per Jonasson, skogsägare och skogspoddare, när han intervjuas i Sista ordet.
 • Annons
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Annons
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Annons