Hård gallring ger resultat

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
FORSKNING. Det finns ett ­tydligt samband mellan hård gallring av björk i rätt tid och bra timmerkvalitet. Det visar ett ­gediget kandidat­arbete vid Linné­universitetet, där 24 björkbestånd undersöktes. 
Tidningen SKOGEN 8/2020Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»

– Det blir ­rakare och mer kvistfritt ju ­hårdare man tar, och det är maskin­gallring som ger bäst effekt. Du tar ju gärna för lite vid manuell gallring, säger Maria Henriksson som gjorde undersökningen.

Björkproduktion kan ge stammar av god timmerklass även i Halland, enligt undersökningen. Granen är mest konkurrenskraftig, men för en skogsägare som vill uppnå större diversitet, kan björken vara ett alternativ för timmerproduktion. Kortare omloppstid och kraftiga gallringar hjälper upp resultaten. 
– Svårt att konkurrera med granen, visst, men det finns andra fördelar med björk att väga in, säger Maria Henriksson. Det är också viktigt att jämföra planterad, förädlad björk av bästa tillgängliga plantmaterial när man ställer den mot andra alternativ, till exempel planterad gran.

Under arbetet med uppsatsen besökte hon samtliga bestånd – bland dem Göran Erikssons i artikeln intill – och talade med ägarna för att jämföra tillväxt och se om någon faktor kunde urskiljas som avgörande för hur lyckat ett björkbestånd kan bli. Hon undersökte medeltillväxt och kvalitetsklassning av stammarna, och beräknade beståndens ekonomiska värde. 

Annons
Annons

Medeltillväxten var högst på åker- och betesmark, liksom medeldiametertillväxten.­ Sluttande mark hade den högsta tillväxten och planterade bestånd gav högre tillväxt än självföryngrade. Rakheten var god överlag. 

En annan, inte oväsentlig faktor, verkade vara skogsägarnas intresse för sin björkskog. De bestånd som sammantaget var bättre än genomsnittet hade också i högre grad en intresserad ägare. 

SKOGEN 8/2020

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons