Här varslar Södra Wood

6 februari Södra Wood avvecklar alternativt omorganiserar vid fyra industrier. Totalt 61 personer varslas, varav närmare hälften jobbar på sågverket i Klevshult.

Här varslar Södra Wood
Sågverket stänger i Klevshult, kvar blir hyvleri. Foto: Södra.

Det är en omfattande omorganisation som genomförs.

Ett par mindre enheter läggs ned. Det handlar om hyvleriet i Ramkvilla med sju anställda och impregneringsanläggningen i Åtvidaberg med fyra anställda.

Vidare ligger en bygghandel och ett snickeri i Torsås ute till försäljning. Hyvleriet där kommer att avvecklas. I Torsås blir 22 personer övertaliga, enligt Södras presstjänst.

Störst blir personalminskningarna vid sågverket i Klevshult. Sågningen upphör helt vilket berör 28 personer.

Sågverket, med rötter i 1950-talet, förvärvades av Södra så sent som 2021 och hade då namnet Ture Johanssons Trävaru AB. När affären offentliggjordes i ett pressmeddelande nämndes att sågen hade en årlig produktion på 100 000 kubikmeter sågade trävaror och sysselsatte 55 personer.

Kvar i Klevshult blir nu ett hyvleri.

Syftet med omorganisationen uppges vara att framtidssäkra konkurrenskraften. Detta efter stora omvärldsförändringar som minskat efterfrågan på sågade trävaror, enligt en presskommentar från Södra Wood.

– Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch där det är viktigt att hålla blicken framåt och jobba med ständiga förbättringar. Det här beslutet handlar om att stärka vår position och bygga en långsiktigt än mer konkurrenskraftig verksamhet där Södra Woods kunderbjudande är minst lika attraktivt framåt som det är idag. Det är alltid tungt när en förändring påverkar medarbetare och vi kommer under processen att erbjuda bästa möjliga stöd till de som berörs, säger Södra Woods affärsområdeschef Marcus Åsgärde.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb