Här ska spån bli olja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Setra.
Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.

Bygget av pyrolysanläggningen görs vid Setra Kastet sågverk i Gävle av bolaget Pyrocell.

Annons
Annons

Bakom det står Setra, som har sågspånet, och Preem som har raffinaderier och tankstationer. Byggstarten sker i höst och driftstart planeras till 2021. Produktionen blir cirka 25 000 ton pyrolysolja per år, skriver Setra på sin hemsida. 

– Vår strategi är att öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter. Därför har vi valt att satsa på produktion av bioolja från sågspån som kan användas som råvara vid produktion av biodrivmedel. Genom kommersiell förädling av sågspån kan vi bidra till målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, säger Anders Nordmark, tillförordnad vd hos  Setra.

Den årliga spånförbrukningen vid pyrolysanläggningen i Gävle blir drygt 80 000 ton. Där kommer sågspånet att förädlas i ett första steg för att sedan fraktas till Preems raffinaderi i Lysekil för fortsatt förädling.

Bakgrunden till satsningen är att Setra 2017 beviljades investeringsstöd från regeringens satsning Klimatklivet. Stödet ges till lokala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. 

Fakta Pyrolys: En process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras ut till en vätska. Genom pyrolys kan restprodukter från skogen, grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Källa:  Setra.

 

 

Publicerad:
 • ”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

  Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.
 • Annons
 • Anders Dahlén

  Ladda med förnuft

  Kategorier: teknik, Batteri
  VARNING. Har du tänkt köpa ett batteridrivet redskap? Köp en brandvarnare samtidigt! Batterier på laddning är numera en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Södra startar sin biometanolfabrik

  Kategorier: Södra, biometanol
  Södra gör nu första leveransen från sin fabrik, världens enda, för kommersiellt tillverkning av biometanol. Råvaran kommer från skogen.
 • Annons
 • granbarkborrebekämpning

  "Högstubbar ökar inte risken för granbarkborre”

  Kategorier: debatt, Lennart Svensson
  SKOGENdebatt. Nej Björn Särnmark, ett förbud mot högstubbar av gran gör inte att vi kommer tillrätta med barkborreangreppen, skriver Lennart Svensson, Skogsstyrelsen, i en replik.
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons