Här ska spån bli olja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Setra.
Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.

Bygget av pyrolysanläggningen görs vid Setra Kastet sågverk i Gävle av bolaget Pyrocell.

Annons
Annons

Bakom det står Setra, som har sågspånet, och Preem som har raffinaderier och tankstationer. Byggstarten sker i höst och driftstart planeras till 2021. Produktionen blir cirka 25 000 ton pyrolysolja per år, skriver Setra på sin hemsida. 

– Vår strategi är att öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter. Därför har vi valt att satsa på produktion av bioolja från sågspån som kan användas som råvara vid produktion av biodrivmedel. Genom kommersiell förädling av sågspån kan vi bidra till målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, säger Anders Nordmark, tillförordnad vd hos  Setra.

Den årliga spånförbrukningen vid pyrolysanläggningen i Gävle blir drygt 80 000 ton. Där kommer sågspånet att förädlas i ett första steg för att sedan fraktas till Preems raffinaderi i Lysekil för fortsatt förädling.

Bakgrunden till satsningen är att Setra 2017 beviljades investeringsstöd från regeringens satsning Klimatklivet. Stödet ges till lokala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. 

Fakta Pyrolys: En process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras ut till en vätska. Genom pyrolys kan restprodukter från skogen, grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Källa:  Setra.

 

 

Publicerad:
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons