Här ska spån bli olja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Setra.
Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.

Bygget av pyrolysanläggningen görs vid Setra Kastet sågverk i Gävle av bolaget Pyrocell.

Annons
Annons

Bakom det står Setra, som har sågspånet, och Preem som har raffinaderier och tankstationer. Byggstarten sker i höst och driftstart planeras till 2021. Produktionen blir cirka 25 000 ton pyrolysolja per år, skriver Setra på sin hemsida. 

– Vår strategi är att öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter. Därför har vi valt att satsa på produktion av bioolja från sågspån som kan användas som råvara vid produktion av biodrivmedel. Genom kommersiell förädling av sågspån kan vi bidra till målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, säger Anders Nordmark, tillförordnad vd hos  Setra.

Den årliga spånförbrukningen vid pyrolysanläggningen i Gävle blir drygt 80 000 ton. Där kommer sågspånet att förädlas i ett första steg för att sedan fraktas till Preems raffinaderi i Lysekil för fortsatt förädling.

Bakgrunden till satsningen är att Setra 2017 beviljades investeringsstöd från regeringens satsning Klimatklivet. Stödet ges till lokala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. 

Fakta Pyrolys: En process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras ut till en vätska. Genom pyrolys kan restprodukter från skogen, grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Källa:  Setra.

 

 

Publicerad:
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons