Här ska grot bli biogas

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Gobigas-anläggningen
Gobigas ligger i hamn­området på Hisingen.
I Göteborg pro­duceras gas och fjärrvärme från skogs­råvara. 72 000 ton per år behövs för att driva anläggningen.

Göteborg Energi satsar stor­t på nästa generations ­biogas. Omvandlingen av skogsråvara till biogas är i full gång i demonstrationsanläggningen Gobigas. Det sker inte med rötning, utan med termisk förgasning.

Annons
Annons

– Groten förgasas vid cirka 900 grader med hjälp av varm sand i syrefri miljö. Då bildas syntesgas. Den renas från bland annat svavel och tjära och omvandlas till 95-procentig metangas – även kallad biogas – som matas ut i gasnätet. Kvali­teten är så hög att den kan jämföras med naturgas, berättar Cecilia Erdalen, pressansvarig.

Målet är att producera biogas i stor skala och på allvar bidra med fossilfria bränslen – och till det nationella målet en fossilfri fordonsflotta till 2030.
– Inledningsvis har vi använt pellets som bränsle, men nu ­förbereder vi övergången till flis. Sedan ska vi även att an­vända grot. Vår bränsleavdelning ­kommer att köpa upp skogs­råvara från olika leverantörer. Att driva anläggningen med skogsråvara kommer att sänka produktionskostnaderna och öka flexibiliteten.

Varför skogsråvara? Räcker inte soporna till?
– Vi har ju väldigt gott om skog i Sverige och har ett kretsloppstänkande även vad gäller groten, att ta tillvara det som inte är­­ ­tjänligt i skogsbruket. Skulle vi bygga ett pärlband av sådana här anläggningar runt Sveriges kust skulle vi kunna ta vara på mycket mer av spillet i skogen.

Gobigas ligger i Industrihamnen i Göteborg och har direkt koppling till det befintliga gasnätet. Anläggningen har just lämnat sin uppstartsfas och övergått till kontinuerlig drift och ska producera 160 gigawattimmar per år. Den invigdes 2014, men allt började redan för tio år sedan med ett samarbete mellan Göteborg Energi och Chalmers.
– Idén var att bygga en anläggning för nästa generations biogas. För att pröva tekniken ­byggde Chalmers en förgasare på försök, vilken blev grunden till den anläggning vi har i dag. Tidigare har man framställt ­biogas genom rötning, men ­förgasningstekniken möjliggör produktion i en helt annan skala, säger Cecilia Erdalen.

Enligt henne är anläggningen världsunik och störst i sitt slag.
– Forskare ute i världen visar väldigt stort intresse kring projektet och anläggningen. Vi har haft väldigt många studiebesök.

SKOGEN 2/2016

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons