Här rullar hjulen snabbare

28 april 2020 Trots coronatider kan vissa skogliga verksamheter berätta om en återgång till det normala – och till och med rekord.

Bergs Timbers småländska sågverk kommer att avsluta sina korttidspermitteringar  och produktionen återgå till normal takt den 4 maj. Även deras estniska sågverk återgår då till två skift. 

Efterfrågan på sågade trävaror är god på flera viktiga marknader och man ser en viss förbättring på den engelska marknaden, enligt Peter Nilsson, vd och koncernchef.

”Efter en nedgång under andra hälften av mars och under april ser vi nu att efterfrågan förbättras och att orderingången ökar fram till semesterperioden. Efter de produktionsminskningar som genomförts har vi balanserade lager och det känns positivt att vi nu återgår till normala produktionsnivåer. De långsiktiga effekterna av den pågående coronakrisen är fortsatt svårbedömda, säger Peter Nilsson i ett pressmeddelande.

Logistikföretaget VSV Unite slog rekord i skogstransporter under mars månad. Trots corona är det full fart, hävdar man.

”Det handlar om att flytta rundvirke från skog till industri och att transportera flis och sågade trävaror till värmeverk och bygghandeln”, säger vd Fredrik Söderström,  i ett pressmeddelande från VSV Unite.

Bolagets verksamhetsområde spänner över Jämtland och Halland. Det skogliga logistikföretaget är en sammanslutning av 250 åkare och entreprenörer och har sitt säte i Karlstad.

Högland såg & hyvleri i Domsjö ska investera 20 miljoner kronor i ett kamerasystem och utrustning bland annat för emballering i sommar. Syftet är att nå både högre produktivitet och högre sågutbyte samt skapa en bättre arbetsmiljö. I ett pressmeddelande säger sågens vd David Marcusson att investeringen gör att man kommer att behöva öka råvaruinköpen från privata skogsägare.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb