Här möts lärare med skogen som klassrum

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den 29-30 augusti 2019 görs en djupdykning i utomhuspedagogik. Över 350 lärare i klassrum utan tak möts i Jönköping.

Programmering med kottar och hopprep, digitala verktyg utomhus och skolans roll för en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar framtid är ämnen som snart genomsyrar Jönköpings skogar.

Annons
Annons

Ute är inne – Sverige största konferens för utomhuspedagogik – slår för sjätte gången upp portarna, denna gång på Elmiamässan i Jönköping.

På plats finns skolledare, pedagoger, landskapsarkitekter och forskare som alla intresserar sig för hur utomhusvistelse och lärande utomhus ytterligare kan stärka barns kunskap och välmående. De samlas för att lära mer och utbyta erfarenheter ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Föreläsningar och över 30 workshops kommer att hållas utomhus.

Temat för årets konferens är utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. Bland talarna finns bland andra Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet, som pratar om vinsterna med fysisk aktivitet. Andra talare tar upp hur platsen påverkar lärandet, hur utomhuspedagogik används i utlandet och hur utomhuspedagogiken hänger samman med hållbar utveckling.

Övriga talare är Petter Åkerblom från Sveriges lantbruksuniversitet och Anders Szczepanski från Linköpings universitet samt många fler.

Ute är inne arrangeras vartannat år av nätverket Utenavet. Den här konferensen genomförs i samarbete med Jönköpings kommun.

Om Utenavet: arbetar för att sprida kunskap och inspiration om utomhuspedagogik och naturvägledning. Verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning.  I nätverket ingår: Friluftsfrämjandet/ I Ur och Skur, Linköpings Universitet, Slu Movium-Alnarp, Skogen i skolan, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskoleföreningen, Slu Naturvägledning och Sveriges hembygdsförbund.

Publicerad:
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons