Här möts lärare med skogen som klassrum

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den 29-30 augusti 2019 görs en djupdykning i utomhuspedagogik. Över 350 lärare i klassrum utan tak möts i Jönköping.

Programmering med kottar och hopprep, digitala verktyg utomhus och skolans roll för en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar framtid är ämnen som snart genomsyrar Jönköpings skogar.

Annons
Annons

Ute är inne – Sverige största konferens för utomhuspedagogik – slår för sjätte gången upp portarna, denna gång på Elmiamässan i Jönköping.

På plats finns skolledare, pedagoger, landskapsarkitekter och forskare som alla intresserar sig för hur utomhusvistelse och lärande utomhus ytterligare kan stärka barns kunskap och välmående. De samlas för att lära mer och utbyta erfarenheter ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Föreläsningar och över 30 workshops kommer att hållas utomhus.

Temat för årets konferens är utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. Bland talarna finns bland andra Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet, som pratar om vinsterna med fysisk aktivitet. Andra talare tar upp hur platsen påverkar lärandet, hur utomhuspedagogik används i utlandet och hur utomhuspedagogiken hänger samman med hållbar utveckling.

Övriga talare är Petter Åkerblom från Sveriges lantbruksuniversitet och Anders Szczepanski från Linköpings universitet samt många fler.

Ute är inne arrangeras vartannat år av nätverket Utenavet. Den här konferensen genomförs i samarbete med Jönköpings kommun.

Om Utenavet: arbetar för att sprida kunskap och inspiration om utomhuspedagogik och naturvägledning. Verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning.  I nätverket ingår: Friluftsfrämjandet/ I Ur och Skur, Linköpings Universitet, Slu Movium-Alnarp, Skogen i skolan, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskoleföreningen, Slu Naturvägledning och Sveriges hembygdsförbund.

Publicerad:
 • Gödsel sprids i skogen

  Nu kartläggs ­gödsling och klimat

  Skogsgödsling ökar tillväxten, bindningen av kol och klimatnyttan. Verkar det som. Åtminstone i vissa skogstyper. Om fyra år vet vi mer om hela ­bilden, hoppas en grupp SLU-forskare.
 • Annons
 • Dimmig skogssiluett

  ”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

  Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.
 • ”Kalavverkning måste fasas ut”

  DEBATT. Alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och kalavverkning fasas ut. Det är kris i skogen,  skriver 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare i ett upprop till politiker och myndigheter.
 • Annons
 • ”Skogsnäringen är inget särintresse”

  Kategorier: debatt, John Widegren, SvD
  Jag kan konstatera att Sten B Nilsson och Moderaterna har olika syn på vad ett särintresse är. Och att Moderaterna skulle ta bort pengarna för nya reservat är helt enkelt inte sant, skriver John Widegren (M) i en slutreplik i SvD.
 • Trädhotell får pris för ekoturism

  Treehotel i Harads utanför Boden har vunnit pris för att de "bäst levandegör svensk ekoturism".
 • Annons