Här ges stöd för att anställa maskinförare

14 februari För att underlätta för skogsentreprenörsföretag att rekrytera även dem utan yrkeserfarenhet erbjuder Norra Skog ekonomiskt stöd. Men stödet kunde gärna nyttjas av fler, anser de.

Här ges stöd för att anställa maskinförare
Arkivbild Vicky Lagerström.

Det råder en skriande brist på nya skogsmaskinförare.  Och det blir knappast bättre. En stor andel, 40 procent, av landets skogsmaskinförare har högst ett decennium kvar till pension. Samtidigt utbildar sig väldigt få unga till yrket. Många nytillkomna slutar dessutom inom fem år. 

Att locka fler till yrket och ge dem en bra start är alltså av avgörande betydelse. Landets samlade rekryteringsbehov ligger för närvarande på ungefär 600 nya maskinförare per år, enligt Norra Skog. Samtidigt vittnar skogsentreprenörer om en pressad tillvaro, där tidsmarginalerna har svårt att rymma upplärning av ny personal.

Norra Skog har ett åtgärdspaket som riktar sig till skogsentreprenörer som man har ett långsiktigt samarbete med. Det mest populära av dessa är nyanställningsstöd.

– Vi vänder oss till skogsentreprenörer som har ett tillsvidarekontrakt med oss. Alltså inte de som jobbar åt oss tillfälligt, säger Daniel Larneback, produktionskoordinator på Norra Skog.

Den nyanställde ska komma direkt från skolan eller från en annan bransch. Stödet är rörligt och baseras på antal producerade kubikmeter för hela arbetsgruppen.

– I genomsnitt brukar stödet täcka ungefär halva lönen för den nyanställda, säger han.

 Trots att nyanställningsstödet är det som används mest tycker Daniel Larneback att det är underutnyttjat.

– I fjol gavs det vid åtta tillfällen. Vi hoppas att fler ska få upp ögonen för det, säger han.

Det gäller även APL-stödet (arbetsförlagt lärande) som är ett komplement till det som ges av Gröna Arbetsgivare för att ta emot en praktikant. Även Norra Skog ger en ersättning med 500 kronor för varje dag som praktikanten är på arbetsplatsen under praktikperioden.  

Norra Skog har också ett utbildningsstöd till skogsentreprenörer som tar in en metodinstruktör. Under två dagar hjälper denne arbetslaget att köra maskinerna mer effektivt samt minska bränsleförbrukningen. Norra Skog kan stå för halva utbildningskostnaden.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb