Här inventeras 10 000 mil skogsbilväg

11 april 2019 Alla privata skogsbilvägar i Götaland ska ­inventeras. Det rör sig om sammanlagt tio-
tusen mil vägar i skiftande skick och under ­hösten planerade man hur arbetet ska gå till.

Här inventeras 10 000 mil skogsbilväg

Det finns ungefär 100 000 kilometer privata skogs­bilvägar i Götaland och informationen som finns om dem hos Trafikverket i dag är inaktuell eller bristfällig. Därför ska hela vägnätet inventeras. 

Projektet inleddes av VMF Syd under hösten och en av dem som deltar är Mikael Åkhe som normalt jobbar som ambulerande virkesmätare på Biometria (VMF Syd före årsskiftet). Han är en av fem, sex personer som till att börja med ska utveckla arbetssätt för projektet, till exempel se vilka datorunderstöd som behövs.
En grådisig novemberdag träffar SKOGEN honom utanför Malexander i Östergötland. 
– Vi är lite piloter nu i höst, för att se hur vi ska ­jobba, säger han. 

Sedan kommer tio-tolv inventerare att jobba mer eller mindre heltid under barmarkssäsongen i fem år.
– Det du kommer att få se i dag är att vi jobbar som på sjuttiotalet, förklarar Mikael Åkhe. Vi har kartor, papper och penna och sedan registrerar jag hemifrån 
i datorn mot Trafikverket. Så kan vi inte jobba om vi ska klassa 100 000 kilometer! 

Mikael ÅhkeMikael Åhke stegar upp storleken på en vändplan på Boxholms skogars marker utanför Malexander.

Mikael har gjort det lätt för sig och håller sig inledningsvis på Boxholms skogars marker för att inte oroa privata skogsägare i onödan, innan projektet har blivit mer känt. Det är en av landets stora markägare med över 30 000 hektar skog, så där finns många vägar. 
– Kanske vi kan få lite hjälp och några skogsägare röjer sina skogsbilvägar när skogstidningarna börjar skriva om projektet, funderar Mikael. Vi är ju inte ute efter att stjälpa någon, men som läget är nu så är många uppgifter gamla. 

Den senaste kartläggningen genomfördes på 1990-talet och har blivit inaktuell och delvis rent felaktig, vilket leder till problem för många aktörer. Mycket kan ha förändrats på 20 eller 25 år och det kostar ju branschen ganska mycket om en lastbilschaufför ­fastnar eller inte kan vända på en väg som såg bra 

Läs hela artikeln i SKOGEN 3/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer 

Text & foto: Thomas Adolfsén

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb