Här gick skogspriserna mot trenden

26 januari Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol.

I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.

Här gick skogspriserna mot trenden

Markpriserna i mellersta Sverige minskade med 4,3 procent till i genomsnitt 560 kronor per skogskubikmeter under 2022.  Minskningen beror främst på Värmland och den nordvästra delen av Västra Götaland som kännetecknas av fluktuerande priser över åren,  enligt  Ludvig & Co fastighetsförmedling.

I norra Sverige ökade priserna med 6,8 procent trots det jämförelsevis lägre genomsnittspriset på 385 kronor per skogskubikmeter.

I söder ökade priserna med 3,3 procent och når nu 911 kronor skogskubikmetern. Bleking Halland och Skåne sticker ut med de högsta genomsnittspriserna,,1 114 kronor per skogskubikmeter.

För Sverige som helhet har skogen hållit sitt värde fint under förra året. Även med hänsyn tagen till kraftig inflation och efter att siffrorna justerats med konsumentprisindex, påpekar man.

”I reella mått har genomsnittspriset för skogsmark i Sverige stigit 1,4 procent till 587 kr per skogskubikmeter alternativt mätt i kronor per hektar 2,4 procent till 84 000 kr per hektar. I sju av tio prisregioner har priset stigit realt”, uppger de.

Under sista kvartalet har dock en avmattning kunnat skönjas.

”Det är inte något kraftigt trendbrott men det går att se i vår statistik. Det är fullt naturligt. Fast det finns mycket kapital i marknaden och efterfrågan fortsatt är stor ska ändå varje köp finansieras. Rådande marknadsläge skapar delvis en viss osäkerhet hos många. Men framförallt har det högre ränteläget bidragit till en avkylande effekt på priset på skogsfastigheter”, säger Markus Helin, marknadsområdeschef på Ludvig & Co fastighetsförmedling, i en presskommentar.

Tabell över priser per skogskubikmeter från Ludvig & Co. Reala värden uppräknade med konsumentprisindex uppges. (Nominella värden ger en större procentuell uppgång).

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb