Här gallras mot gnaget

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Grangallrat
Det aktuella beståndet som förstagallras är 28 år och det hade gått att vänta, men Åke Hammarskjöld vill ligga tidigt med åtgärderna i skogen.
VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 

Kronhjort som betar av barken på unga granar är ett stort problem på många håll. Skadorna betyder ofta att första stocken får röta och blir massaved i stället för välbetalt timmer. 

Annons
Annons

Åke Hammar­skjöldÅke Hammar­skjöldI en grangallring på Tuna gård utanför småländska Vimmer­by gör man med anledning av det ett experiment. Hela avverkningen på fem hektar planläggs som vanligt, men för att se om det blir några skillnader på ­skadornas omfattning gallras tills vidare bara längs med varannan stickväg. 
– Vi hade kunnat dela bestån­det i två delar och gallrat en av dem, men jag tror inte att vi hade fått ett rättvisande resultat då, säger Åke Hammarskjöld som förvaltar och äger gården.

Tuna är en större gård med totalt 2 200 hektar mark, varav 1 800 hektar är skog. Det aktuella beståndet är ett G28-bestånd och 28 år gammalt.
– Vi gallrar generellt två gånger och ligger tidigt med båda gallringarna för att få stormfasta bestånd. I detta bestånd hade det väl gått att vänta något år, men vi vill gallra tidigt och också avsluta tidigt. 

Det här är en metod som Åke Hammarskjöld har varit trygg med, men när kronhjorten förstör i nygallrade bestånd och kraftigt sänker värdet förändras förutsättningarna. Rätt utförd kvalitetsgallring kan då ändå bli fel och man måste våga ifrågasätta gamla sanningar, resonerar han. Ökar risken för skador efter gallring och vad är egentligen rätt metod? 
– Det här är ett fint gran­bestånd som behöver förstagallras. Än så länge är det utan stora skador, men eftersom kronhjorten har ökat i det området är det förmodligen bara en tidsfråga. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Text: Thomas Adolfsén

 

Publicerad:
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons