SKOGENdebatt.

”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

19 oktober 2020 FSC-certifieringens nya skepnad har större befogenheter och mindre insyn. En öppnare organisation skulle kännas mer trovärdig, anser Lars M Johansson, Mellanljusnans SBO.

”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

Den uppdaterade FSC-standarden för skogsbruk i Sverige trädde i kraft den första oktober, vilket kommer att ställa högre krav på den enskilde skogsägaren. Mycket arbete har lagts på att omstrukturera standarden men det går inte att utläsa hur många krav som tillkommit.

Vad man kan konstatera är att det blir en tydligare styrning av brukandet enligt ett stort antal principernärmare bestämt fyra A4 sidor (!) där alla principer har mycket underliggande text.

Den reviderade FSC-standarden gäller för alla markägare. I flera fall är det upp till certifieringsinnehavaren att bedöma vilken insats som krävs. Hänvisningar till lagar och internationella konventioner finns i hela standarden.

I dag kräver marknaden att alla inköpare och industrier måste vara certifierade för att kunna sälja sin råvara eller sina produkter. Med tanke på att skogsägaren förser alla med råvaran, så är ersättningen till skogsägarna försvinnande liten.

MINIMAL INSYN

FSC lever idag ett eget liv med minimal insyn på grund av deras sekretessbestämmelser. Samtliga möteshandlingar är arbetsmaterial för styrelsen och ska behandlas internt. Uppbyggnaden är enligt principen tre kammare. ekonomisk, social och miljö. Möteshandlingar får inte spridas utanför respektive kammare om inte styrelsen i varje enskilt fall beslutar om något annat.  Styrelsen har stor påverkan på sektorn skog, man måste då fråga sig: Varför så hemlig grupp, vad finns att dölja i handlingsplanen?

Här finns också en kommitté som har i uppdrag att hantera alla frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige och dess tillämpning samt utveckling. Kommittén ska regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen. Styrelsen ska fatta slutgiltigt beslut om godkännande av kommitténs förslag till förändringar i standarden för skogsbruk, innan förslaget skickas till FSC:s internationella sekretariat för godkännande.

BRA I BÖRJAN

Som skogsägare har man ibland känslan av det är många utan lagfart som vill bestämma och vägleda vår verksamhet i en viss riktning. Många myndigheter med fingret på vår näring, många utredningar med dold agenda. 

Certifieringen kändes som en bra samarbetspartner i början. Nu har den tagit en ny skepnad med en process mot mer befogenheter med minimal insyn. En mer öppen organisation skulle kännas mer trivsam och trovärdig,

En motiverad fråga här är vad alla inblandade i organisationen kostar och vem det är som betalar?

LARS M JOHANSSON

Näringspolitisk ansvarig

Mellanljusnans skogsbruksområde

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb