”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
SKOGENdebatt. FSC-certifieringens nya skepnad har större befogenheter och mindre insyn. En öppnare organisation skulle kännas mer trovärdig, anser Lars M Johansson, Mellanljusnans SBO.
Den uppdaterade FSC-standarden för skogsbruk i Sverige trädde i kraft den första oktober, vilket kommer att ställa högre krav på den enskilde skogsägaren. Mycket arbete har lagts på att omstrukturera standarden men det går inte att utläsa hur många krav som tillkommit.
Vad man kan konstatera är att det blir en tydligare styrning av brukandet enligt ett stort antal principernärmare bestämt fyra A4 sidor (!) där alla principer har mycket underliggande text.
Den reviderade FSC-standarden gäller för alla markägare. I flera fall är det upp till certifieringsinnehavaren att bedöma vilken insats som krävs. Hänvisningar till lagar och internationella konventioner finns i hela standarden.
I dag kräver marknaden att alla inköpare och industrier måste vara certifierade för att kunna sälja sin råvara eller sina produkter. Med tanke på att skogsägaren förser alla med råvaran, så är ersättningen till skogsägarna försvinnande liten.
 
MINIMAL INSYN
FSC lever idag ett eget liv med minimal insyn på grund av deras sekretessbestämmelser. Samtliga möteshandlingar är arbetsmaterial för styrelsen och ska behandlas internt. Uppbyggnaden är enligt principen tre kammare. ekonomisk, social och miljö. Möteshandlingar får inte spridas utanför respektive kammare om inte styrelsen i varje enskilt fall beslutar om något annat.  Styrelsen har stor påverkan på sektorn skog, man måste då fråga sig: Varför så hemlig grupp, vad finns att dölja i handlingsplanen?
Här finns också en kommitté som har i uppdrag att hantera alla frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige och dess tillämpning samt utveckling. Kommittén ska regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen. Styrelsen ska fatta slutgiltigt beslut om godkännande av kommitténs förslag till förändringar i standarden för skogsbruk, innan förslaget skickas till FSC:s internationella sekretariat för godkännande.
 
BRA I BÖRJAN
Som skogsägare har man ibland känslan av det är många utan lagfart som vill bestämma och vägleda vår verksamhet i en viss riktning. Många myndigheter med fingret på vår näring, många utredningar med dold agenda. 
Certifieringen kändes som en bra samarbetspartner i början. Nu har den tagit en ny skepnad med en process mot mer befogenheter med minimal insyn. En mer öppen organisation skulle kännas mer trivsam och trovärdig,
En motiverad fråga här är vad alla inblandade i organisationen kostar och vem det är som betalar?
 
LARS M JOHANSSON
Näringspolitisk ansvarig
Mellanljusnans skogsbruksområde
Opinion
Publicerad:
 • Keslas skördaraggregat

  Traktor blir skördare

  SMÅSKALIGT. Finska Kesla presenterar ett nytt skördaraggregat för montering på till exempel traktorer och grävmaskiner på upp till fem ton, skriver företaget i ett pressmeddelande.
 • Annons
 • Ecolog 584F

  Eco Log lanserar ännu en skotare

  BREDDAR. Efter sammanslagningen med Gremo fick Eco Log ett större utbud av framför allt mindre skotare, men nu kompletterar man ändå med en ny modell, 584F.
 • Komatsu modell 835TX

  TX ska skota smidigare

  STRATEGI. Komatsu gör en översyn av sitt skotarutbud. En helt ny modell, två uppdaterade och ett nytt gallringskoncept hör till nyheterna.
 • Annons
 • Planerad avverkning på renbetesmark pausas

  Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
 • 200 ton massaved föll överbord

  Kategorier: virkestransport, massaved
  I Stubbsandsviken utanför Örnsköldsvik flöt plötsligt en stor mängd stockar omkring tidigare i veckan.
 • Annons