Månadens fråga:

Har du känslor för din motorsåg?

21 februari Är motorsågen din bästa vän i skogen? Din förlängda arm? Eller är den mest ett nödvändigt ont, en ständig källa till småfel och irritation?

Har du känslor för din motorsåg?
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.

Har du särskilda minnen – ljusa eller läskiga – förknippade med en viss såg?Eller är motorsågen ett opersonligt verktyg som vilken hammare eller kaffebryggare som helst?

Svara på månadens fråga!

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb