Månadens fråga:

Har du haft någon gränstvist?

20 maj Har grannen avverkat på din sida rågången? Körs det olovandes över din mark?

Har du haft någon gränstvist?
Foto: Bengt Ek.

Har någon spridit oönskade trädslag eller orsakat översvämning på dina marker? Eller har du gjort något sådant misstag?
Hur löste ni frågan?
Har du råkat ut för entreprenörer som avverkat på fel sida? Planerare som räknat fel?
Svara på månadens fråga!

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb