Har du en nyckelbiotop?

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Om du har tur kan du upptäcka en nyckel­biotop när du röjer eller är ute med hunden. Foto: Mattias Westerberg
Att vårda skog åt kommande generationer innebar förr att städa i den. Nu gör man tvärtom, lämnar delar orörda.

En biotop är ett livsrum, och en nyckelbiotop ett skogsområde med så höga naturvärden och egenskaper att det kan bilda ett skydd för hotade arter. Stormskador, bränder och annat gör att nya nyckelbiotoper uppstår. Hälften av de rödlistade arterna finns i skogen.

Annons
Annons

Sedan 1990 har Skogsstyrelsen och skogsbolagen inventerat nyckelbiotoper över hela landet. Ofta har de speciella ekologiska förhållanden eller en speciell historia. De varierar i storlek, det kan vara allt från en ek till en orörd naturskog. Hittills har man hittat drygt 100 000 nyckelbiotoper och definierat drygt femtio olika typer, men allt är inte hittat än. Långt ifrån alla skogar är genomsökta – kanske har du en nyckelbiotop i din egen skog?

Om du hittar en plats med högre naturvärden men inga arter kan du lämna den ifred och se vad som dyker upp om ett par år. Den kan utvecklas till  en nyckelbiotop. Steget före nyckelbiotop i klassningen är skyddsvärd biotop. Dessutom används begreppet hänsynskrävande biotop allt mer.
Signalarterna, som till stor del utgörs av svampar och lavar, indikerar att biotopen har höga naturvärden. De är svåra att artbestämma och det är inte säkert att det är en nyckelbiotop för att de finns där. Det som avgör är om det finns förutsättningar för rödlistade arter att leva där.

SKOGEN 8/2015


 

Kolla runt i din egen skog

SpillkråkaBESTÅNDEN Börja med att titta på bestånden. Skogens struktur, historik, artinnehåll och fysiska miljö spelar stor roll. Leta efter flerskiktad skog i olika åldrar. Titta sedan på död ved och beståndskaraktärer. Förutsättningen är att skogen är av hög ålder med nedfallna träd och naturliga  högstubbar. Vissa nyckelbiotoper är lättare att känna igen, andra svårare.

AVVIKELSER Leta även efter det udda och annorlunda eller kvarlämnade, svårbrukade områden. En gräns mot blötare partier, öar, holmar i ­våtmark. Bergsbranter, raviner, ett röse eller en källa.

SIGNALARTER Hotade eller rödlistade arter talar om att området kan ha ett speciellt värde. Förekomst av signalarter bekräftar värdet av det man hittat. Fota och försök matcha dem på nätet eller i böcker. Du kan även fråga Skogsstyrelsen.

KLASSNING Om du hittar en intressant biotop får du hjälp av Skogsstyrelsen att klassificera den. Är det en nyckelbiotop målklassas den och skrivs in i skogsbruksplanen. Du får hjälp att söka ersättning och bidrag. Inför en avverkning måste man ta hänsyn till nyckelbiotoper.

HANDBOK På Skogsstyrelsens hemsida finns en lista med signalarter och en handbok för inventering av nyckelbiotoper. Hos Artdatabanken (artdatabanken.se) finns Rödlistan och i nya tjänsten Artfakta kan du läsa mer om arterna på listan.

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons