Har du en nyckelbiotop?

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Om du har tur kan du upptäcka en nyckel­biotop när du röjer eller är ute med hunden. Foto: Mattias Westerberg
Att vårda skog åt kommande generationer innebar förr att städa i den. Nu gör man tvärtom, lämnar delar orörda.

En biotop är ett livsrum, och en nyckelbiotop ett skogsområde med så höga naturvärden och egenskaper att det kan bilda ett skydd för hotade arter. Stormskador, bränder och annat gör att nya nyckelbiotoper uppstår. Hälften av de rödlistade arterna finns i skogen.

Annons
Annons

Sedan 1990 har Skogsstyrelsen och skogsbolagen inventerat nyckelbiotoper över hela landet. Ofta har de speciella ekologiska förhållanden eller en speciell historia. De varierar i storlek, det kan vara allt från en ek till en orörd naturskog. Hittills har man hittat drygt 100 000 nyckelbiotoper och definierat drygt femtio olika typer, men allt är inte hittat än. Långt ifrån alla skogar är genomsökta – kanske har du en nyckelbiotop i din egen skog?

Om du hittar en plats med högre naturvärden men inga arter kan du lämna den ifred och se vad som dyker upp om ett par år. Den kan utvecklas till  en nyckelbiotop. Steget före nyckelbiotop i klassningen är skyddsvärd biotop. Dessutom används begreppet hänsynskrävande biotop allt mer.
Signalarterna, som till stor del utgörs av svampar och lavar, indikerar att biotopen har höga naturvärden. De är svåra att artbestämma och det är inte säkert att det är en nyckelbiotop för att de finns där. Det som avgör är om det finns förutsättningar för rödlistade arter att leva där.

SKOGEN 8/2015


 

Kolla runt i din egen skog

SpillkråkaBESTÅNDEN Börja med att titta på bestånden. Skogens struktur, historik, artinnehåll och fysiska miljö spelar stor roll. Leta efter flerskiktad skog i olika åldrar. Titta sedan på död ved och beståndskaraktärer. Förutsättningen är att skogen är av hög ålder med nedfallna träd och naturliga  högstubbar. Vissa nyckelbiotoper är lättare att känna igen, andra svårare.

AVVIKELSER Leta även efter det udda och annorlunda eller kvarlämnade, svårbrukade områden. En gräns mot blötare partier, öar, holmar i ­våtmark. Bergsbranter, raviner, ett röse eller en källa.

SIGNALARTER Hotade eller rödlistade arter talar om att området kan ha ett speciellt värde. Förekomst av signalarter bekräftar värdet av det man hittat. Fota och försök matcha dem på nätet eller i böcker. Du kan även fråga Skogsstyrelsen.

KLASSNING Om du hittar en intressant biotop får du hjälp av Skogsstyrelsen att klassificera den. Är det en nyckelbiotop målklassas den och skrivs in i skogsbruksplanen. Du får hjälp att söka ersättning och bidrag. Inför en avverkning måste man ta hänsyn till nyckelbiotoper.

HANDBOK På Skogsstyrelsens hemsida finns en lista med signalarter och en handbok för inventering av nyckelbiotoper. Hos Artdatabanken (artdatabanken.se) finns Rödlistan och i nya tjänsten Artfakta kan du läsa mer om arterna på listan.

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Skogsägaren Mats Johansson

  Håll koll på avdraget

  TRANSPORT. Det kan skilja flera tusen kronor i transportavdrag hos olika virkesköpare. Att läsa det finstilta i prislistan och vara noga när kontraktet skrivs kan ha stor betydelse  för nettot.
 • Annons
 • Stadsnära skog

  Nya skogsutbildningar i söder

  HÖGSKOLA. Två nya utbildningar med anknytning till skog startas i Alnarp och Växjö. Den ena är en påbyggnad för folk med olika utbildningar som leder till en master.
 • Rekordlast skeppas från Sverige

  Kategorier: Vida, virkesexport
  Den största virkeslast som någonsin lämnat Sverige går från Karlhamns hamn i dag.
 • Annons
 • Karl Hedin

  Karl Hedin drog fullt hus hos Ladvik

  SKOGSKVÄLL. Industrimannen och skogsägaren Karl Hedin ­lockade många åhörare när han berättade om sina er­farenheter av Myndighets­sverige på ett möte som Ladviks skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen höll en novemberkväll.
 • Mellanskog tar plats i jämställdhetsakademi

  Fredrik Munter, vd för Mellanskog, har valts in som ledamot i de gröna näringarnas jämställdhetsakademi.
 • Annons