Här är Nordens mest slutna virkesmarknad

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Norge och Finland redovisar öppet sina virkespriser. Men i Sverige saknar skogsnäringen viljan, trots ett av världens mest digitaliserade virkesflöden, skriver Skogsforum.

I Sverige, liksom i Norge, mäts i stort sett varje avverkad kubikmeter av en inmätningsförening. I Finland ansvarar skogsindustrin för mätningen som görs enligt en inmätningslag. I alla tre länder är det statliga myndigheter som ansvarar för att redovisa statistiken. 

Annons
Annons

”I Norge och Finland presentar myndigheter uppgifter om volym och pris för avverkat virke varje månad med någon veckas eftersläpning. Uppgifterna är detaljerade och går att följa både på sortiments- och länsnivå”, skriver Skogsforum i ett pressmeddelande.

Men i Sverige tar det hela 20 månader innan Skogsstyrelsen kan fastställa slutliga uppgifter om den totala avverkade virkesvolymen för ett enskilt år. Det skiljer dem från systermyndigheten Jordbruksverket som månadsvis presenterar detaljerad information för de flesta av lantbrukets produkter.

Skogsstyrelsen uppgifter har dessutom kvalitetsbrister, enligt myndigheten själv. Virkespriserna avser endast nio procent av avverkningsvolymen, de så kallade leveransvirkespriserna.

Stefan Karlsson, ansvarig för officiell statistik hos Skogsstyrelsen, skulle gärna se bättre underlag.

”Fram till slutet av 90-talet redovisade Skogsstyrelsen virkesvolymer var fjärde månad men sedan beslutade inmätningsföreningarna att uppgifterna endast kunde lämnas årsvis”,  säger han.

Enligt honom är inmätningsföreningarnas förklaring att deras datasystem inte är anpassade för att vara datakällor utan är utformade för att redovisa data om en virkesaffär mellan säljare och köpare.

 

MYNDIGHETERNA BESTÄMMER

Men Fredrik Reuter på Skogsforum tror inte att datasystemen är bättre vare sig i Norge eller Finland. Skillnaden är att myndigheterna där bestämmer vilken statistik de vill ha tillgång till.

”Norge struktur för virkesredovisning är identisk med Sveriges, så om bara viljan finns så finnas självklart möjligheten att ta fram data även i Sverige, säger Fredrik Reuter.

Enligt Peter Eklund hos Biometria så är ett nytt datasystem på gång som kan leverera samma detaljuppgifter som i Norge. Men frågan om de ska redovisas öppet har inte varit uppe till diskussion internt.

”Det är helt upp till Biometrias ägare, virkesköpare och virkessäljare att besluta om man ska leverera öppen marknadsdata med priser och volymer”, säger Peter Eklund.

Torbjörn Johnsen på Skogsforum har en förklaring till den bristande svenska öppenheten. Han anser att vår skogliga myndighet inte haft förmåga att ställa krav på vare sig inmätningsföreningarna eller skogsindustrin när det gäller att leverera tillförlitlig och aktuell marknadsdata.

Anledningen till att skogsnäringen bromsar tillgången på aktuell data kan man bara spekulera om,  säger han.

”Kanske tror virkesköparna att en öppen volym- och prisstatistik kommer att driva upp virkespriserna. Men jag är övertygad om att hela den svenska skogsnäringen har att vinna på att presentera ett så bra kunskapsunderlag som möjligt om virkesmarknaden, avslutar Torbjörn Johnsen.

Läs fördjupning hos Skogsforum

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons