Handeln försvåras för skogsindustrin

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsindustrierna
Coronapandemin har orsakat transportstörningar som drabbar skogsindustrins handel med andra länder, enligt en enkät genomförd av Svenskt Näringsliv.

En majoritet av de skogsindustriföretag som besvarat enkäten är påverkade av utbrottet av covid-19. 

Annons
Annons

”80 procent menar att handeln med andra länder hade försvårats. Denna bild bekräftas också i våra direkta kontakter med medlemsföretagen”, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom, i ett pressmeddelande från Skogsindustrierna.

Initialt är det framför allt gränspassager för gods inom EU och containerfrakter till Asien som har stått för de största störningarna. Det har resulterat i längre leveranstider och högre leveranskostnader.

"Vi är också oroade över hur efterfrågan utvecklas kopplat till pandemin. Hela 70 procent av företagen har märkt av minskad försäljning eller orderingång jämfört med för ett år sedan. Ungefär tio procent har märkt av minskningar på mer än 50 procent och runt 20 procent menade att försäljningen minskat med 20 till 49 procent", säger Kerstin Hallsten.

Regeringen har lanserat ett antal stödåtgärder. I enkäten tillfrågades företagen om vilka av dessa som de överväger att ta del av. Nästan 80 procent av företagen tror att de kommer använda sig av nedsättning av arbetsgivaravgifter. Cirka 40 procent anger att de kommer ansöka om korttidspermitteringar med statlig lönesubvention.

Trots att cirka 40 procent av företagen som besvarat enkäten anger att de har finansierings- eller likviditetsproblem är det knappt tio procent som vill använda sig av åtgärder kopplat till lån. Cirka 20 procent anger att de har eller planerar att varsla personal inom den närmsta framtiden.

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons