Handbok för skogsbistånd

8 februari 2007 Rom

”Better forestry, less poverty”. FAO har givit ut en handbok för praktiker i skogligt biståndsarbete. Här finns påminnelser om vad man bör tänka på både i naturskog och planteringar. Praktikfall ger konkreta exempel.

Hela boken kan laddas ner gratis:
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb