Han hyllas med Guldkvist på skogsdagen!

22 mars 2016 Den 21 mars är det Internationella skogsdagen. Det firar Föreningen Skogen genom att lyfta fram en skoglig hjälte! Peter Holmgren, chef för det internationella skogsforskningscentret Cifor, belönas med föreningens Guldkvist!

Han hyllas med Guldkvist på skogsdagen!

Peter Holmgren har jobbat i 17 år utomlands. Under många år för FN med skogsskötsel och markanvändning ur ett klimatperspektiv.  Han var drivande i förhandlingarna som ledde fram till REDD-programmet, där rikare länder ger finansiellt stöd för att förbättra skogsresurserna i tredje världen. Hans roll i förhandlingarna har beskrivits som ”en bedrift som kommer att påverka världens skogar för lång tid framöver”.

Sedan några är han alltså chef för forskningsorganisationen Cifor med säte i Indonesien. I sin vardag jobbar han med 35 olika nationaliteter – och många fler om man räknar externa kontakter.  Han säger att det har lärt honom att lyssna och vara tydlig.

– Saker kan alltid förstås på olika sätt, både kulturellt, kunskapsmässigt och politiskt. Min fru AnnSofie, också hon jägmästare, har lärt mig mycket. Guldkvisten är lika mycket hennes, säger han.

I sitt jobb har han överblick över en stor del av världens skogsforskning. Och, berättar han, vi befinner oss i en brytningstid. Skog och klimat har dominerat de senaste tio åren, men nu har arbetet breddats.  I dag kretsar mycket  kring FN:s 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. En viktig fråga är småbrukarnas svårighet att få finansiering till rimliga villkor. Detta trots att det egentligen ”finns hur mycket pengar som helst i stora investeringsfonder”, enligt Peter Holmgren.

Om svenskt skogsbruk säger han att vi är duktiga på virkesproduktion och biodiversitet -det kan omvärlden lära av. MEN på andra områden finns förbättringspotential.

– Sverige borde även bli bättre på att räkna in andra värden, vi vet ju att skogens nyttor från jakt, fiske, allemansrätt, rekreation och närmiljö är enorma, säger han.

Och han råder det svenska skogsbruket att bredda sig – och öppna upp.

­- Det är en ganska sluten värld. Skogssektorn är ovan vid att någon utifrån har åsikter om den, säger han.

Peter Holmgren gör gärna sina egna  poänger.

När han satt med i öppnandet av världsskogskongressen i Durban kunde han inte låta bli att med en jämförelse reflektera över att intensivt skötta, planterade skogar ofta kritiseras hårt i debatten.

 – Varför anses det alltid bra att plantera ett träd men dåligt att plantera en skog?

Läs en längre intervju med Peter Holmgren i tidningen SKOGEN/3 som utkommer 29 mars!

I juryns motivering står bland annat:

Att driva den globala utvecklingen kräver sinne för vetenskap och analys såväl som opinionsbildning. Det kräver erfarenhet av kulturella skillnader, visioner och förmåga att se många perspektiv Peter Holmgren förenar de talangerna. Han visar att engagemanget för skogen inte bara hör hemma på den egna täppan. Han gör en stor insats för ett hållbart brukande av världens skogar.

Fakta om Peter Holmgren:

Han utbildade sig till jägmästare vid SLU i mitten av 1980- talet. Därifrån har han en skoglig doktorsexamen. Mellan 1998 och 2012 arbetade han för FAO (Food and Agricultural  Organization of the United Nations) i Rom. Sedan hösten 2012 är han chef för Cifor (Center for international forestry research) med huvudkontor i Bogor i Indonesien.  Organisationens vision är en värld där skog och landskap bidrar till rättvis utveckling och hållbar miljö för alla.

Fakta om Guldkvisten:

Guldkvisten tilldelas personer av Föreningen Skogen som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk. På Skogsnäringsveckan den 12 april delar kung Carl XVl Gustaf ut ytterligare två stycken Guldkvistar och Greve Carl Bernadottes Skogspris.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb