Han håller i ny skogsutredning

7 februari Fokus på tillväxt och produktion är tydlig när regeringen nu tillsätter en ny stor skogsutredning. Samtidigt ska de jämställda skogspolitiska målen – miljömålet och produktionsmålet – ligga fast.

Han håller i ny skogsutredning
Arkivbild: Karin Lepikko

Det blir den tidigare Södraprofilen Göran Örlander som får uppdraget som särskild utredare, det berättade landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) vid en pressträff på onsdagen.

– En stor och komplicerad uppgift. Historien visar att det är en svår balansgång att förena skogspolitiska mål och få skogspolitiken att fungera. Utan överdrift kan man säga att skogsbruk är en mycket viktig pusselbit för att Sverige ska klara klimatmålen. Vi behöver vitala och växtliga skogar för att lösa framtidsproblemen, säger Göran Örlander.

Enligt regeringens direktiv ska utredaren bland annat föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att förstärka incitamenten för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk, samt stärka näringsfriheten och investeringsviljan i skogssektorn.

– Det behövs övergripande reformer som kan öka tillväxten och tillgången till biomassa både på kort och lång sikt, säger Peter Kullgren.

På en mer konkret nivå vill regeringen att utredaren ska överväga om det är lämpligt att ersätta dagens system med avverkningsanmälan med ett annat system för tillsyn, exempelvis någon form av egenkontroll. 

Regeringen vill också få svar på om det är genomförbart att höja taket för avverkningsanmälan från dagens 0,5 hektar till 5 hektar på mindre brukningsenheter som ägs av enskilda.

Utredningen ska redovisas till regeringen i ett delbetänkande senast den 31 december 2024 och i sin helhet senast den 31 augusti 2025.

Regeringen kommer parallellt med den övergripande skogsutredningen att utreda ett särskilt inriktat arbete på nationell fridlysning och ersättningsfrågor kopplade till artskyddet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb