Han fick skogsvårdsstipendium

11 december 2019 Skogsägare Ove Larsson har fått ett skogsvårdsstipendium för sitt föredömliga skogsbruk i Linderöd och Kristianstad. 

Han fick skogsvårdsstipendium

Varje år delar delas stipendiet  på 10 000 kronor ut från Emil Bondessons Skogsvårdsfond. Mottagaren belönas för sin goda skogsskötsel, sitt stora skogsintresse och som föredöme för sin bygd. I år gick det till  Ove Larsson, med 24 hektar i Linderöd och Kristianstad. Han har tillsammans med Skogsstyrelsen skapat ett ädellövhägn med ek och lind.

”Under alla år har han varit en flitig deltagare på skogsdagar, tagit till sig information kring skötsel av skogen och visat stort intresse för både produktion och hänsyn i brukandet, skriver  Stiftelsen Skånska landskap som förvaltar skogsvårdsfonden.

”Jag är chockad och förvånad. Men det är viktigt att man inte glömmer bort Ingvar Olsson på Skogsstyrelsen som alltid gett gott stöd”, säger Ove Larsson i ett pressmeddelande från Skånska landskap.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb