Han får ärofyllt skogspris

7 april 2016 Clas Fries tilldelas Guldkvisten för att ha säkerställt att många års skogsforskning och tusentals forskares insatser når skogsanställda och intresserade familjeskogsbrukare. Tack vare honom har vi nu den moderna, stora skogsskötselläroboken, Skogsskötselserien.

Han får ärofyllt skogspris

Det brukar sägas att det tar tio år innan skogsforskning får brett genomslag i det praktiska skogsbrukandet. Efter 100 års forskning och tusentals forskares insatser är det en utmaning att omvandla dagens samlade forskningsresultat till tillämpad kunskap och användbara råd. Länge stod Sverige utan en encyklopedi i skogsskötsel.

Mycket tack vare Clas Fries finns dock nu den moderna, stora skogsskötselläroboken, Skogsskötselserien. En lärobok tillgänglig gratis på nätet för tusentals skogsanställda och intresserade familjeskogsbrukare.

Clas har initierat stora delar av arbetet, ordnat finansiering, utvecklat struktur, lirkat fram texter och bilder från egensinniga forskare och sett till att kunskapen knutits ihop där forskningen lämnat luckor.

Skogsskötselserien är bara en av Claes många insatser för att sprida forskningen till praktikens folk. Hans arbete bygger på förmåga att hantera människor lika väl som kunskaper och på ett tålamod som kanske bara en skogsbrukare kan uppbåda.

Clas Fries har gjort en avgörande insats för att få ut moderna skogsskötselkunskaper i praktiken, så att skogsbruket kan leverera virke och många andra skogliga värden från ett hållbart skogsbruk.

Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut tre stycken Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning (”aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen”). Priset består av en nål, modell större samt diplom.
 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb