Han får årets skogspris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Karin Lepikko.
Göran Örlander är årets mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris. 
Priset delas sedan 1952 ut årligen av Föreningen Skogen till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.
”Göran är en av de sällsynta ledfyrar i skogsbruket som fullt ut kombinerar akademiskt snille med djupa praktiska insikter. Han gör det inte bara i familjens skog utan i hela Sveriges. Genom hela sin karriär, från uppdrag på Lantbruksuniversitetet, Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna och Skogforsk, har han fått Sverige att sköta skogen mer och klokare”, säger Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare.
 
 
"LEDSAGAT OSS ALLA"
 
I motiveringen står det bland annat: Genom Bryssels strider, ut ur älgbetade ungskogar och stormars brötar, fram på förädlade planteringar och smarta röjningar. Under årtionden har han ledsagat oss alla – från Smålands bönder till EU:s kommissionärer.”
”Utan Görans insatser som folkbildare och opinionsbildare, utan hans ledarskap inom skogsskötsel, forskning och politik hade Sveriges skogar inte varit så kunnigt vårdade och klokt styrda som vi nu till stor del tackar Göran Örlander för”, säger Bengt Ek i ett pressmeddelande från Föreningen Skogen.
Årets pristagare offentliggörs normalt i samband med Skogsnäringsveckan. På grund av den pågående pandemin har den sedvanliga prisutdelningen, som brukar genomföras av föreningens beskyddare kung Carl XVI Gustaf, flyttats till år 2021. Priset består av en medalj och ett penningbelopp.
 
I SKOGEN 8/2020 som skickas ut till prenumeranterna under denna vecka kan du läsa en utförlig intervju med Göran Örlander. Från och med torsdag kan du också köpa det nya numret som digitalt lösnummer med hjälp av appen ”Tidningen SKOGEN” som finns i Google Play och App Store. Läs mer här. https://www.skogen.se/SKOGENsapp
 
 

Om Föreningen Skogen: En ideell och obunden förening för människor som förenas av viljan att ta vara mer på skogens alla värden. Många av v de 7 500 medlemmarna är skogsägare eller arbetar på andra sätt med skogsbruk eller skogens produkter. Varje år uppmärksammar föreningen personer som gjort värdefulla insatser för skogarna.

Publicerad:
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons