Hamnar din tall i Dubai?

17 april 2014 Svensk träindustri är på stark frammarsch i Mellanöstern, som är en allt större och viktigare exportmarknad. Kontakter med nya kunder och marknader i regionen förstärktes ytterligare när svenska sågverksrepresentanter deltog på Dubai Wood Show i början av april.

Hamnar din tall i Dubai?

I den svenska mässmontern visades exempel på hur svensk furu och gran kan bearbetas och ytbehandlas för användning i snickerier och möbler. Mässbesökarna kunde även se exempel på svenska sågade trävaror i olika kvaliteter och dimensioner. Hela montern ramades in av en limträkonstruktion med en höjd på fyra meter för att befästa bilden av trä som ett stadigt och bärkraftigt material.

Merparten av trävarorna som skickas från Sverige till Mellanöstern och Nordafrika går till snickeri och möbeltillverkning och den svenska sågverksindustrin tror på en fortsatt stark efterfrågan från snickeri- och möbelindustrin i regionen.

– Dubai är speciellt intressant eftersom det är ett logistisk och affärsmässigt centrum genom vilket man når Gulfländerna, hela Mellanöstern samt Indien och Pakistan. Förenade Arabemiratens träindustri förväntas dessutom, enligt inhemska undersökningar, växa med 126 procent under de närmaste sju åren. Uppgången drivs av boomen inom byggbranschen och uppbyggnaden inför World Expo 2020 som kommer att hållas i Dubai, säger Jan Söderlind, internationell direktör på Svenskt Trä.

Sverige är sedan många år tillbaka en av de ledande exportörerna av sågade barrträvaror till Mellanöstern och Nordafrika och den enskilt största exportören av sågad furu. Under de senaste fem åren har exporten fördubblats och uppgår i dag till ungefär 3 miljoner kubikmeter till ett värde av mer än 5 miljarder kronor. Egypten är den enskilt största marknaden i regionen för svenskt trä, följt av Algeriet, Marocko och Saudiarabien.

Det svenska deltagandet på Dubai Wood Show den 8 – 10 april initierades och samordnades av Svenskt Trä.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb