Hållbart svenskt skogsbruk gör entré på finansmarknaden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, hållbart skogsbruk
Nu finns världens första obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och minskning av koldioxiden i atmosfären.  Den nya obligationen blev hastigt populär på finansmarknaden.

Hållbarhet har blivit allt viktigare för företag och efterfrågas av både allmänheten och investerare inom finansmarknaden. Nu har Landshypotek Bank gett ut en grön obligation som bygger på det hållbara skogsbruket och företagen på den svenska landsbygden.

Annons
Annons

– Det är väldigt roligt med det stora intresset, efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt, vilket visar att investerarna ser den ekonomiska och miljömässiga potentialen i de svenska skogarna. Det är kul att vi som första aktör kan ge ut en grön säkerställd obligation som bygger på de svenska skogarna. Det är unikt och helt i linje med bankens verksamhet för att på allvar bidra till ett hållbart samhälle utifrån det som människor gör med sitt företagande runt om i landet, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande.

Gröna investeringar bygger i regel på särskilda projekt som bidrar till särskild men isolerad klimatnytta för framtiden.  Landshypotek Bank har valt att istället bygga obligationen på den hållbarhet som privata skogsbrukare står för i sin dagliga gärning – för miljön, ekonomin och samhället i stort.

Den gröna obligationen har av ledande oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero erhållit högsta rating: Dark Green. Med en storlek på 5,25 miljarder svenska kronor är det den hittills största gröna obligationen som getts ut av en svensk bank.

– Genom att bruka skogen gör våra skogsägare i Sverige en insats för klimatet och miljön varje dag. Vi är stolta över att vi och våra kunder bidrar till att utveckla finansmarknaden att bli mer hållbar genom den här obligationen, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Om Landshypotek Banks gröna skogsobligation

 • Obligationen bygger på skog med grön skogsbruksplan som inkluderar plan för avsättning till naturskyddsområden eller certifierad skog (PEFC/FSC). 
 • Fastigheten ska ha ett lövbestånd om minst 5% för ökad diversifiering, ökad biologisk mångfald samt stormskydd.
 • Skogsmarken är privatägd och obligationen grundar sig i skogsmark på totalt 320 000 hektar, ett område motsvarande Gotland. 
 • Skogarna omfattar cirka 1,4 procent av svensk produktiv skogsmark och absorberar årligen drygt två miljoner ton koldioxid.
 • Obligationen uppgår till 5,25 miljarder SEK

Fakta obligationshandel: innebär att banken lånar pengar på kapitalmarknaden från institutioner som har ett långsiktigt perspektiv (till exempel pensionsbolag), och lånar ut dem till kunder som behöver låna kapital. I detta fall handlar det alltså om privata skogsägare som lånar pengar till sitt hållbara skogsbruk från banken. Den gröna obligationen finansierar utlåningen till dessa skogsägare.

Publicerad:
 • Inga-Lena Alm-Larsson

  Båtpendlare i händelsernas centrum

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  FÖRNYELSE. Skogstjänstemännens roll förändras snabbt och samtidigt ska många nyanlända sysselsättas. Inga-Lena Alm-Larsson har hamnat på en händelserik arbetsplats.
 • Annons
 • Digital prototyp

  Studenternas kärra testar teknik i fält

  FORSKNING. Snart blir det enklare att testa ny skogsteknik i praktiken. Ett terränggående labb väntar på uppdrag i Luleå.
 • ”På tok för mycket betesskador”

  I bara ett av 31 inventerade älgförvaltningsområden i Götaland är skadorna efter viltbete på tall på en tolerabel nivå. Det är på tok för omfattande betesskador, anser Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Är skogsfrågor avgörande för hur du röstar

  Är partiernas inställning i skogspolitik det som avgör hur du röstar i valet? Eller anser du att skogen måste underordna sig andra, övergripande samhällsfrågor? Svara på Månadens fråga!
 • Föreningen Skogen, Tidningen SKOGEN

  Partier vill se över skogspolitiken

  Majoriteten av de politiska partierna vill ha en översyn av skogspolitiken. Detta enligt en enkät från WWF.
 • Annons