Hållbart svenskt skogsbruk gör entré på finansmarknaden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, hållbart skogsbruk
Nu finns världens första obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och minskning av koldioxiden i atmosfären.  Den nya obligationen blev hastigt populär på finansmarknaden.

Hållbarhet har blivit allt viktigare för företag och efterfrågas av både allmänheten och investerare inom finansmarknaden. Nu har Landshypotek Bank gett ut en grön obligation som bygger på det hållbara skogsbruket och företagen på den svenska landsbygden.

Annons
Annons

– Det är väldigt roligt med det stora intresset, efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt, vilket visar att investerarna ser den ekonomiska och miljömässiga potentialen i de svenska skogarna. Det är kul att vi som första aktör kan ge ut en grön säkerställd obligation som bygger på de svenska skogarna. Det är unikt och helt i linje med bankens verksamhet för att på allvar bidra till ett hållbart samhälle utifrån det som människor gör med sitt företagande runt om i landet, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande.

Gröna investeringar bygger i regel på särskilda projekt som bidrar till särskild men isolerad klimatnytta för framtiden.  Landshypotek Bank har valt att istället bygga obligationen på den hållbarhet som privata skogsbrukare står för i sin dagliga gärning – för miljön, ekonomin och samhället i stort.

Den gröna obligationen har av ledande oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero erhållit högsta rating: Dark Green. Med en storlek på 5,25 miljarder svenska kronor är det den hittills största gröna obligationen som getts ut av en svensk bank.

– Genom att bruka skogen gör våra skogsägare i Sverige en insats för klimatet och miljön varje dag. Vi är stolta över att vi och våra kunder bidrar till att utveckla finansmarknaden att bli mer hållbar genom den här obligationen, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Om Landshypotek Banks gröna skogsobligation

 • Obligationen bygger på skog med grön skogsbruksplan som inkluderar plan för avsättning till naturskyddsområden eller certifierad skog (PEFC/FSC). 
 • Fastigheten ska ha ett lövbestånd om minst 5% för ökad diversifiering, ökad biologisk mångfald samt stormskydd.
 • Skogsmarken är privatägd och obligationen grundar sig i skogsmark på totalt 320 000 hektar, ett område motsvarande Gotland. 
 • Skogarna omfattar cirka 1,4 procent av svensk produktiv skogsmark och absorberar årligen drygt två miljoner ton koldioxid.
 • Obligationen uppgår till 5,25 miljarder SEK

Fakta obligationshandel: innebär att banken lånar pengar på kapitalmarknaden från institutioner som har ett långsiktigt perspektiv (till exempel pensionsbolag), och lånar ut dem till kunder som behöver låna kapital. I detta fall handlar det alltså om privata skogsägare som lånar pengar till sitt hållbara skogsbruk från banken. Den gröna obligationen finansierar utlåningen till dessa skogsägare.

Publicerad:
 • Torkan tog många plantor

  Den extremt varma sommaren har gjort att många skogsplantor i de värmländska skogarna torkat. Det visar de skadebesiktningar som Skogsstyrelsen gjort.
 • Annons
 • Så gick det för banbrytande skogsbruk

  Föreningen Skogens Höstexkursion 2018 inleddes med historien om trakthyggets fader Joel Wretlind och dagarna tillbringades i hans fotspår i Malå och Lycksele. Utöver Föreningen Skogen var Sveaskog exkursionsvärd. 
 • Förarlös timmerbil

  Förarlöst om två år?

  TRANSPORT. En batteri­driven timmerbil utan förare kan fara fram på vägarna redan 2020. Det hoppas det svenska företaget Einride.
 • Annons
 • Föreningen Skogen,Höstexkursion

  Hyggesbruk och annat hett på årets Höstexkursion

  Föreningen Skogens höstexkursion, i år tillsammans med Sveaskog, synade de bestånd i Malå som Joel Wretlind anlagt med hjälp av kalhuggning på 1920–talet. Men här diskuterades även frågor som viltförvaltning och rennäring på skogsbruksmarker.
 • Skogsmuseets personal

  ”Bästa konstutställningen – skogen”

  KULTURARV. Produktionsskog kan vara den bästa konstutställningen av alla, tycker Guldkvisten-mottagaren Iréne Gustafson på Skogsmuseet.
 • Annons